Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης που θα υλοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2026

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης που θα υλοποιηθούν έως τον Δεκέμβριο του 2026 – Τι προβλέπει το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους».

Τα προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης

Την υλοποίηση προγραμμάτων Πρώιμης Παρέμβασης έως τον μήνα Δεκέμβριο του 2026 προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους», το σχέδιο της οποίας έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Οι δράσεις

Σύμφωνα με το σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030, στον στόχο αυτόν εντάσσονται δράσεις για την ενίσχυση της πρώιμης παρέμβασης που αφορούν:

α) θεσμικές παρεμβάσεις και ανάπτυξη προδιαγραφών, κατευθυντήριων οδηγιών και λοιπών εργαλείων και

β) στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης.

Προς τον Στόχο αυτό, η Εθνική Στρατηγική προβλέπει ότι έως το 2030 πρέπει να έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες δράσεις:

A. Θεσμοθέτηση και υλοποίηση προγράμματος έγκαιρης/πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρία, ηλικίας από 0-6 ετών, βασιζόμενη στο οικογενειοκεντρικό μοντέλο, με την έκδοση voucher για την παροχή εξειδικευμένων θεραπειών με συνεργατική και ολιστική υποστήριξη από διεπιστημονικές ομάδες, με στόχο την υποστήριξη και συμμετοχή της οικογένειας σε όλες τις πτυχές της φροντίδας και ανάπτυξης του παιδιού.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026.

B. Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου για την έγκαιρη εκπαιδευτική παρέμβαση για παιδιά με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Φορείς υλοποίησης: Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: έως Δεκέμβριο 2026.

Δείτε σχετικά

Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ 2024-30 

Εθνική Στρατηγική-Δικαιώματα ΑμεΑ: Συμπερίληψη στις βαθμίδες εκπ/σης-Πρώιμη παρέμβαση 

Χρόνο αναμονής αξιολόγησης μαθητών από ΚΕΔΑΣΥ έως 3 μήνες προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα ΑμεΑ

Μαθητές με αναπηρία σε δομές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης-Εκθετική αύξηση την τελευταία δεκαετία 

Δείτε επίσης

Παιδαγωγικά μέτρα αντιμετώπισης σχολικής βίας και εκφοβισμού-148 αναφορές στην πλατφόρμα stop-bullying 

Μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο: 9 ερωτήσεις-απαντήσεις για το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής δημοσίων υπαλλήλων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση