Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

“Τα πτυχία ΕΠΑΣ Μέσης Εκπ/σης, δεν γίνονται αποδεκτά για την πρόσληψη ως ΕΒΠ”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τα πτυχία ΕΠΑΣ Μέσης Εκπ/σης, δεν γίνονται αποδεκτά για την πρόσληψη ως Ε.Β.Π. από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης. Καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων ΕΠΑΣ Μέσης Εκπ/σης. 

Καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων ΕΠΑΣ Μέσης Εκπ/σης.

Ιδιαίτερα αισθητή και διακεκριμένη γίνεται η αδικία και άνιση μεταχείριση των πτυχιούχων ΕΠΑΣ Μέσης Εκπ/σης έναντι των προαναφερθέντων στην εγκύκλιο πτυχιούχων ΙΕΚ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΛ και ΤΕΕ στην περίπτωση του κλάδου « ΕΒΠ», όπου για την πρόσληψη των οποίων απαιτείται το ίδιο πτυχίο Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Μέσης Εκπ/σης.

Δηλαδή ενώ όλοι οι πτυχιούχοι έχουν μεταξύ τους τα ίδια ακριβώς τυπικά προσόντα, εντούτοις τα πτυχία των ΕΠΑΣ Μέσης Εκπ/σης, δεν γίνονται αποδεκτά για την πρόσληψη ως Ε.Β.Π. από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Σας κάνουμε γνωστό ότι τα πτυχία ΕΠΑΣ Μέσης Εκπ/σης εκδόθηκαν το χρονικό διάστημα που η τότε κυβέρνηση (2013-2014) είχε καταργήσει την ειδικότητα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων από τα ΕΠΑΛ και την μετέφερε στις ΕΠΑΣ χωρίς την σύμφωνη γνώμη των σπουδαστών.

Τα πτυχία ΕΠΑΣ Μέσης Εκπ/σης στην ουσία, εκ παραδρομής δεν είναι σε αυτά που προβλέπονται μεταξύ εκείνων που γίνονται αποδεκτά για την πρόσληψη ως Ε.Β.Π. από τις Περιφερειακές Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και από το Υπουργείο Παιδείας για μόνιμο διορισμό.

Ζητάμε, τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με την οποία εκδίδετε η Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ζητάμε να προστεθεί παράγραφος [ή πτυχίο ΕΠΑΣ].

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΕΕΠ – ΕΒΠ ) 2019 – 2020

Ι. Δικαιολογητικά

ΙΙ. Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο

  1. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ)

Πτυχίο ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ ή Πτυχίο ΕΠΑ.Σ ή Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.

    ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δείτε επίσης

Προσόντα Ενταξης στους Πίνακες ΑΣΕΠ: ΕΕΠ – ΕΒΠ – ΕΑΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση