Σάββατο, 25 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τα σχολεία με Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ για το 2023-24 | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τα σχολεία με Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ για το 2023-24 – Ενταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) – Απόφαση.

Τα σχολεία με Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ

Την ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Δόμνα Μιχαηλίδου και η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ1/87810/Δ1 Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4951/7-8-2023.

Σύμφωνα με την Απόφαση εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, που ορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ1/63691/Δ1/13-04-2017 (Β’ 1403) υπουργικής απόφασης, τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 4951/7-8-2023

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη η ανάγκη στήριξης των μαθητών/τριών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως προς την ενίσχυση της ελληνομάθειας και δημιουργίας υποστηρικτικού πλαισίου για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και την ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Αλλά και οι προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

6.1. Την υπό στοιχεία Φ.20.3/5285Α/06-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, 6.2. την υπ’ αρ. 10958/06-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, 6.3. την υπ’ αρ. 3646/06-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 6.4. την υπό στοιχεία Φ.38/3629/06-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Ηπείρου, 6.5. την υπ’ αρ. 5352/06-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Θεσσαλίας, 6.6. την υπό στοιχεία Φ.20.3/3044/02-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, 6.7. την υπ’ αρ. 11591/07-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Αττικής, 6.8. την υπ’ αρ. 4660/01-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, 6.9. την υπ’ αρ. 3576/02-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Πελοποννήσου, 6.10. την υπό στοιχεία Φ31/2453/01-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Ιονίων Νήσων, 6.11. τις υπ’ αρ. 6106/06-06-2023 και 6593/15-06-2023 εισηγήσεις της ΠΔΕ Κρήτης, 6.12. την υπό στοιχεία Φ.20.3/3206/02-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου, 6.13. την υπ’ αρ. 2676/06-06-2023 εισήγηση της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου.

Δείτε επίσης

ΔΥΕΠ 2023-24: Σε ποια σχολεία θα λειτουργήσουν Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφυγοπαίδων – Απόφαση 

Ενημέρωση για πιστώσεις αναπληρωτών-ΦΕΚ νεοδιόριστων-Αιτήσεις αναπληρωτών-Παράλληλη Στήριξη-Νέο ν/σ ΕΑΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση