Περιηγείστε σε: διαδίκτυο

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Αναβάθμιση ευρυζωνικών συνδέσεων των σχολείων της χώρας

Αναβάθμιση ευρυζωνικών συνδέσεων των σχολείων της χώρας: VDSL για 1,37 εκατ. μαθητές και 142.000 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναβάθμιση ευρυζωνικών συνδέσεων Aναβαθμίζονται άμεσα οι…