Περιηγείστε σε: ανακλήσεις προσλήψεων

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 21 αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2022-23
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 21 αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Οι 20 επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία και μια αναπληρώτρια ΕΕΠ επειδή παραιτήθηκε -…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Παραιτήσεις 46 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας και ανάκληση πρόσληψης 3 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Από:

Παραιτήσεις 46 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανάκληση πρόσληψης 3 αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Παραιτήσεις 46 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας-3…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης και επαναπρόσληψη εκπαιδευτικών λόγω αιφνίδιας αναστολής λειτουργίας Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων
Από:

Ανάκληση πρόσληψης και επαναπρόσληψη 2 εκπαιδευτικών λόγω αιφνίδιας αναστολής λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου και είχαν τοποθετηθεί. Ανάκληση πρόσληψης και επαναπρόσληψη Η…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 564 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-23
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 564 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023 – Αποφάσεις στη Διαύγεια. Ανάκληση πρόσληψης 564 αναπληρωτών…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 9 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 9 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τρεις (3) Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανάκληση πρόσληψης 9 αναπληρωτών Με τρεις (3) Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 45 ΕΕΠ-ΕΒΠ: Επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 45 ΕΕΠ-ΕΒΠ: Επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία – Αναπληρωτές προσληφθέντες στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Απόφαση της…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 202 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2022-23
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 202 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2022-2023 – Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ. Ανάκληση πρόσληψης 202 αναπληρωτών Με Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω ποινικού μητρώου
Από:

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω ποινικού μητρώου με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανάκληση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 16 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 16 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανάκληση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης και παραίτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας για το 2022-23
Από:

Αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης και καταχώρισης παραίτησης αναπληρωτών διακοσίων δέκα τριών (213) εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2022-2023…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης και πρόσληψη εκπαιδευτικών ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ04.01 σε σχολεία Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπ/σης
Από:

Ανάκληση πρόσληψης και πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ04.01 σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων. Με Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 382 αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 382 αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ για το 2021-22 – Αποφάσεις από το Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Ανάκληση πρόσληψης 382 αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ Δημοσιεύουμε…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Aνάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 αναπληρωτών για το 2021-22
Από:

Aνάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022. Aνάκληση πρόσληψης Την ανάκληση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 697 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 697 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη διάγνωση, μετάδοση και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 132 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 132 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022-Οι Αποφάσεις όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια. Ανάκληση πρόσληψης 132 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 62 αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τρίμηνες συμβάσεις
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 62 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προέκυψαν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 114 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 114 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022 – Αποφάσεις δημοσιευμένες στη Διαύγεια. Ανάκληση πρόσληψης 114 αναπληρωτών Παρατίθενται ακολούθως ανακλήσεις πρόσληψης 114…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης 521 εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ | Ονόματα
Από:

Ανάκληση πρόσληψης 521 εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατά το διδακτικό έτος 2021-2022-Οι Αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης όπως δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια. Ανάκληση πρόσληψης 521…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανακλήσεις-παραιτήσεις 129 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2021-22
Από:

Ανακλήσεις-παραιτήσεις 129 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 – Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ. Ανακλήσεις-παραιτήσεις 129 αναπληρωτών Α. Ανάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 17 αναπληρωτών εκπαιδευτικών…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης 80 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-22
Από:

Αποφάσεις ανάκλησης πρόσληψης 80 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 και μία αναπληρωτή εκπαιδευτικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κλάδου ΠΕ 06…