Περιηγείστε σε: Ανάκληση

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η Απόφαση με τα ονόματα
Από:

Ανάκληση μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Καθώς δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ανάκληση μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 Σε ανάκληση μόνιμου διορισμού…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών | Αποφάσεις
Από:

Ανάκληση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, μη αποδεχόμενοι το διορισμό τους. Ανάκληση μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών Ανακλήθηκαν με δύο αποφάσεις του…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση 64 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας
Από:

Ανάκληση 64 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών επειδή δεν παρουσιάστηκαν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας – Οι Αποφάσεις με τα ονόματα. Ανάκληση 64 μόνιμων διορισμών Ανακλήθηκαν με δύο…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω ποινικού μητρώου
Από:

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω ποινικού μητρώου με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ανάκληση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόσπαση και ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΣΕΠ 2022-23
Από:

Απόσπαση και ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σε ΣΕΠ σε Κέντρα/Δομές φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ. έτος 2022-2023. Απόσπαση και ανάκληση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους-ανακλήσεις-τροποποιήσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Από:

Αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους-ανακλήσεις-τροποποιήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023. Αποσπάσεις για σοβαρούς λόγους-ανακλήσεις-τροποποιήσεις Ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις αποσπάσεων και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Συμπληρωματικές Αποσπάσεις και ανακλήσεις Αποσπάσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2022-23
Από:

Συμπληρωματικές Αποσπάσεις και ανακλήσεις Αποσπάσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2022-23 – Η Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με τα ονόματα.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανακλήσεις αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας 2022-τροποποιήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΜΕΑΕ, ΔΙΕΚ
Από:

Ανακλήσεις αποσπάσεων Δευτεροβάθμιας 2022-τροποποιήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΜΕΑΕ, ΔΙΕΚ, Καλλιτεχνικά Σχολεία, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποσπάσεις-ανακλήσεις αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας σε ΚΕΔΑΣΥ και από ΚΕΔΑΣΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ
Από:

Αποσπάσεις-ανακλήσεις αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας σε ΚΕΔΑΣΥ και από ΚΕΔΑΣΥ ή ΠΥΣΠΕ σε ΣΜΕΑΕ 2022-23 – Αποφάσεις της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως. Αποσπάσεις-ανακλήσεις αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας Δύο Αποφάσεις…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση αποσπάσεων σε ΣΔΕ: Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Από:

Ανάκληση αποσπάσεων σε ΣΔΕ: Ανακαλείται η απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το σχολικό έτος 2022-2023, 15 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Απόφαση της…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανακλήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Β/θμιας για το 2022-23
Από:

Ανακλήσεις και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Η Απόφαση με τα ονόματα. Κοινοποιήθηκαν οι ανακλήσεις αποσπάσεων, τροποποιήσεις…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Από:

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Κοινοποιήθηκαν οι συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόφαση επιχορήγησης Πανεπιστημίων και ΑΣΠΑΙΤΕ και ανάκληση Απόφασης
Από:

Απόφαση επιχορήγησης Πανεπιστημίων και ΑΣΠΑΙΤΕ και ανάκληση της υπ. αριθμ. 99868/Β2/9-8-2022 Υπουργικής Απόφασης, από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την υπ. αριθμ. 100783/ Β2/12-8-2022 Απόφαση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Α/θμιας-Β/θμιας 2022-23 | 6 Αποφάσεις
Από:

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ – Από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ – Σε…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2022-23
Από:

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022-2023 – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως. Αποσπάσεις…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2022: Προθεσμία ενστάσεων και υποβολής αιτήσεων ανάκλησης-Στατιστικά στοιχεία
Από:

Αποσπάσεις-Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας: Προθεσμία ενστάσεων και υποβολής αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών στο ηλεκτρονικό σύστημα – Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΕΠ μόνο με διδακτορικό | Ανάκληση Εγκυκλίου
Από:

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΕΠ: Ανακαλείται η δυνατότητα και χωρίς διδακτορικό – Ανάκληση της παρ. 3, του Κεφ. Γ΄ της υπ΄ αριθμ. 59950/Ζ2/06.04.2017 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ: Νέα απόφαση ανακαλεί εκ παραδρομής εκδοθείσα απόφαση
Από:

Ανάκληση μονιμοποίησης ΕΕΠ-ΕΒΠ: Νέα απόφαση ανακαλεί εκ παραδρομής εκδοθείσα απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.   Με την υπ. αριθμ. 1733γ/18-4-2022 Απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανακλήσεις μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μετάθεση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας
Από:

Ανακλήσεις μεταθέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μετάθεση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022 – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων…