Περιηγείστε σε: απόφαση

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αναστολή λειτουργίας δύο Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας για το σχολ. έτος 2023-24
Από:

Αναστολή λειτουργίας δύο Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας για το σχολικό έτος 2023-2024 λόγω έλλειψης επαρκούς εκ του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων εγγραφών – Απόφαση σε…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση εκπαιδευτικού για πειθαρχικό παράπτωμα
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικού για πειθαρχικό παράπτωμα: Εξαιτίας της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων – Απόφαση δημοσιευθείσα σε ΦΕΚ. Απόλυση εκπαιδευτικού Με την υπ’ αριθμ. Φ277/238/126369/Ε2/3-11-2023…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Διευκρινίσεις για Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων | Απόφαση
Από:

Διευκρινίσεις για Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων-Απόφαση του Υπουργού ΠΑΙΘΑ Κ. Πιερρακάκη και της Υφυπουργού Δ. Μιχαηλίδου. Διευκρινίσεις για Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Κοινωνικοί Λειτουργοί-Ψυχολόγοι σε 700 ομάδες σχολείων: Ο Πίνακας με τα σχολεία σε ΦΕΚ
Από:

Κοινωνικοί Λειτουργοί-Ψυχολόγοι σε 700 ομάδες σχολείων: Ο Πίνακας με τα σχολεία σε ΦΕΚ – Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Δόμνας Μιχαηλίδου. Κοινωνικοί Λειτουργοί-Ψυχολόγοι…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αντιπρόεδρος ΑΔΙΠΠΔΕ ο Προέδρος του ΙΕΠ Σπυρίδων Δουκάκης | Απόφαση
Από:

Αντιπρόεδρος ΑΔΙΠΠΔΕ ο Προέδρος του ΙΕΠ Σπυρίδων Δουκάκης με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου Πιερρακάκη. Αντιπρόεδρος ΑΔΙΠΠΔΕ ο Προέδρος του ΙΕΠ Σπυρίδων…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Προμήθεια νέου συστήματος ασφαλείας προς απόκρουση διαδικτυακών επιθέσεων, από το Υπουργείο Παιδείας
Από:

Προμήθεια νέου συστήματος ασφαλείας προς απόκρουση διαδικτυακών επιθέσεων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), αντί του ποσού 87.300 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, από την…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποζημίωση σε 8 πρώην στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε εκτέλεση δικαστικής Απόφασης
Από:

Αποζημίωση σε 8 πρώην στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε εκτέλεση Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών αναδρομικά από 20.5.2019, από τη ΔΔΕ Ηρακλείου
Από:

Αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών αναδρομικά από 20-5-2019, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Ηρακλείου Κρήτης – Απόφαση. Αυτοδίκαιη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Στην αυτοδίκαιη μονιμοποίηση των δέκα (10) εκπαιδευτικών,…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για την κατανομή θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων
Από:

Καθορισμός επιχορήγησης Πανεπιστημίων για την κατανομή θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων για την περίοδο Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2023 – Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κου Κυριάκου…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων
Από:

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή εκπαιδευτικού λόγω μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές – Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ). Ανάκληση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ιδρυσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Ειδ. Γυμνασίου, Τομέων/Ειδικ. ΕΝΕΕΓΥΛ 2023-24
Από:

Ιδρυσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Ειδικού Γυμνασίου, Τομέων και Ειδικοτήτων σε ΕΝΕΕΓΥΛ από το σχολικό έτος 2023-2024 – ΚΥΑ σε ΦΕΚ. Ιδρυσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ, ΕΝΕΕΓΥΛ, Ειδικού Γυμνασίου Δημοσιεύθηκε στο…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Επέκταση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων: Οι λόγοι απόρριψης αίτησης χρηματοδότησης
Από:

Επέκταση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων: Οι λόγοι απόρριψης αίτησης χρηματοδότησης, από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κο Κυριάκο Πιερρακάκη. Επέκταση συστήματος ασφαλούς μετάδοσης…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Τροποποίηση οδηγού ΠΕΠΑΛ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υποδιευθυντών και Τομεαρχών, φοίτηση και προαγωγή μαθητών
Από:

Τροποποίηση οδηγού ΠΕΠΑΛ: Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υποδιευθυντών και Τομεαρχών, φοίτηση και προαγωγή μαθητών – Απόφαση στο ΦΕΚ Β 6133/24-10-2023. Τροποποίηση οδηγού ΠΕΠΑΛ Με την υπ. αριθμ.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Τοποθέτηση 7 Συμβούλων Εκπαίδευσης: Η Απόφαση με τα ονόματα
Από:

Τοποθέτηση 7 Συμβούλων Εκπαίδευσης: Η Απόφαση με τα ονόματα – Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023. Τοποθέτηση 7…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης
Από:

Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κας Δόμνας Μιχαηλίδου – ΦΕΚ Β 6056/19-10-2023.  Συμπλήρωση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
ΕΔΕΑ Δυτικής Μακεδονίας: 2η ανασυγκρότηση | Απόφαση
Από:

ΕΔΕΑ Δυτικής Μακεδονίας: 2η ανασυγκρότηση της πενταμελούς Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης – Η Απόφαση με τα ονόματα. ΕΔΕΑ Δυτικής Μακεδονίας Την 2η ανασυγκρότηση της πενταμελούς Ειδικής…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Νέα ανασυγκρότηση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης 2023: Η Απόφαση με τα ονόματα
Από:

Νέα ανασυγκρότηση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης 2023: Η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κου Εμμανουήλ Καρτσωνάκη με τα ονόματα του Συμβουλίου. Νέα ανασυγκρότηση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης 2023 Ανασυγκροτήθηκε το…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940: Οδηγίες για τον εορτασμό της εθνικής επετείου από το ΥΠ.ΕΣ.
Από:

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940: Οδηγίες για τον εορτασμό της εθνικής επετείου από την Υπουργό Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως – Κοινοποίηση δυο (2) εγγράφων. Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2023-24: Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπ/σης
Από:

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2023-24: Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης – Απόφαση. Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων 2023-24 Την οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής…