Περιηγείστε σε: απόλυση

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού από την Υπηρεσία: Μετά από απόφαση Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου
Από:

Αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού από την Υπηρεσία: Μετά από απόφαση Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου – Περίληψη Διαπιστωτικής Πράξης. Αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Οριστική παύση-απόλυση εκπαιδευτικού για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων
Από:

Οριστική παύση-απόλυση εκπαιδευτικού για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων – Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
Από:

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του – Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς και αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων – Απόφαση. Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς Απολύθηκε εκπαιδευτικός με Απόφαση της Προϊσταμένης…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση εκπαιδευτικών για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικών για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων τους – Αποφάσεις Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ). Απόλυση εκπαιδευτικών Απολύονται…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Καταγγελία σύμβασης εκπαιδευτικού για επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς που έθεσε το κύρος της υπηρεσίας υπό αμφισβήτηση
Από:

Καταγγελία σύμβασης εκπαιδευτικού για επίδειξη ανάρμοστης συμπεριφοράς που έθεσε το κύρος της υπηρεσίας και τη λειτουργήματός του υπό αμφισβήτηση και διαπομπή σε δημόσια έκθεση – Απόφαση.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για σπουδαίο λόγο | Απόφαση
Από:

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για σπουδαίο λόγο – Λόγω αποσιώπησης της παράλληλης κατ’ επάγγελμα άσκησης εμπορίας – Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση εκπαιδευτικού για πειθαρχικό παράπτωμα
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικού για πειθαρχικό παράπτωμα: Εξαιτίας της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων – Απόφαση δημοσιευθείσα σε ΦΕΚ. Απόλυση εκπαιδευτικού Με την υπ’ αριθμ. Φ277/238/126369/Ε2/3-11-2023…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή λόγω μη παρέλευσης πενταετίας από απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας
Από:

Ανάκληση πρόσληψης αναπληρωτή λόγω μη παρέλευσης πενταετίας από απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας λόγω καταγγελίας σύμβασης για σπουδαίο λόγο – Η Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση της ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή και αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού
Από:

Ανάκληση της ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτή και διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης έκπτωσης εκπαιδευτικού λόγω ποινικής καταδίκης – Δυο αποφάσεις από το ΥΠΑΙΘ. Ανάκληση της ανάκλησης πρόσληψης και έκπτωση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απολύσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και καταγγελία της σύμβασης εργασίας αναπληρωτή | Αποφάσεις
Από:

Απολύσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και καταγγελία της σύμβασης εργασίας αναπληρωτή – Αποφάσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Απολύσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και καταγγελία σύμβασης αναπληρωτή 3 απολύσεις…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω αναξιοπρεπούς διαγωγής εκτός υπηρεσίας
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω αναξιοπρεπούς διαγωγής εκτός υπηρεσίας – Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω αναξιοπρεπούς για υπάλληλο…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση δύο εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων
Από:

Απόλυση δύο εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων – Τους είχε επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Απόλυση δύο εκπαιδευτικών…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση εκπαιδευτικού-απόφαση: Για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικού-απόφαση: Για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων – Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση εκπαιδευτικού από την υπηρεσία σε συμμόρφωση Απόφασης ΣτΕ
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικού από την υπηρεσία σε συμμόρφωση Απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας – Η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως από τις 13-7-2018,…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Καταγγελία σύμβασης αναπληρωτή για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
Από:

Καταγγελία σύμβασης αναπληρωτή για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του – Το ΥΠΑΙΘ αποδέχθηκε τη σχετική αιτιολογημένη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εγγραφο: Αποτέλεσμα απόλυσης μαθητών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022
Από:

Εγγραφο: Αποτέλεσμα απόλυσης μαθητών Γενικών Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προς ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων-Ολοκλήρωση διαδικασιών το αργότερο μέχρι…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόφαση: Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω αναξιοπρεπούς διαγωγής
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω αναξιοπρεπούς διαγωγής με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Απόλυση εκπαιδευτικού Με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση 2 εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων
Από:

Απόλυση 2 εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων – Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ. Με δυο Αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Καταγγελία σύμβασης εργασίας 2 αναπληρωτριών εκπαιδευτικών για σπουδαίο λόγο
Από:

Καταγγελία σύμβασης εργασίας 2 αναπληρωτριών εκπαιδευτικών για σπουδαίο λόγο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε καταγγελία σύμβασης εργασίας δυο (2) αναπληρωτριών εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού…