Περιηγείστε σε: ΔΕΠΠΣ

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Διευκρινίσεις από τη ΔΕΠΠΣ για θέματα εξετάσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλ/κά Γυμνάσια
Από:

Διευκρινίσεις από τη ΔΕΠΠΣ για θέματα εξετάσεων Νεοελληνικής Γλώσσας για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια. Διευκρινίσεις από τη ΔΕΠΠΣ Σε διευκρινίσεις με το υπ.…