Περιηγείστε σε: Διαπολιτισμικά σχολεία

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μεταθέσεις σε Πειραματικά Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Από:

Μεταθέσεις σε Πειραματικά Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω υπεραριθμίας – Η Απόφαση με τα ονόματα. Μεταθέσεις σε Πειραματικά Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πειραματικά διαπολιτισμικά σχολεία: Εγκύκλιος καταγραφής κενών για διενέργεια μεταθέσεων
Από:

Πειραματικά διαπολιτισμικά σχολεία: Εγκύκλιος καταγραφής κενών για διενέργεια μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιο υπ.αριθμ. 122641/29-9-2021 καταγραφής οργανικών κενών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα
Από:

Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Καθορισμός του τύπου και Υποδείγματα με Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή. Τίτλοι Γυμνασίων-Λυκείων Διαπολιτισμικής Με την υπ. αριθμ.…

Σύλλογοι
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διεκδίκηση σύστασης διακριτών πινάκων εκπ/κών από το Υπ. Παιδείας
Από:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διεκδίκηση σύστασης διακριτών πινάκων από το Υπουργείο Παιδείας-Ριζική βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Επιστολή της Πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με την…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος οργανικών κενών Διαπολιτισμικών σχολείων: Ενόψει διενέργειας μεταθέσεων
Από:

Εγκύκλιος οργανικών κενών Διαπολιτισμικών σχολείων: Ενόψει της διενέργειας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2021. Εγκύκλιος οργανικών κενών Διαπολιτισμικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μεταθέσεις Διαπολιτισμικών σχολείων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Από:

Μεταθέσεις Διαπολιτισμικών σχολείων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται θα αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Μεταθέσεις Διαπολιτισμικών σχολείων…