Περιηγείστε σε: Διαπολιτισμικά σχολεία

Σύλλογοι
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διεκδίκηση σύστασης διακριτών πινάκων εκπ/κών από το Υπ. Παιδείας
Από:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Διεκδίκηση σύστασης διακριτών πινάκων από το Υπουργείο Παιδείας-Ριζική βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης μειονοτικών ομάδων. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Επιστολή της Πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με την…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος οργανικών κενών Διαπολιτισμικών σχολείων: Ενόψει διενέργειας μεταθέσεων
Από:

Εγκύκλιος οργανικών κενών Διαπολιτισμικών σχολείων: Ενόψει της διενέργειας των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2021. Εγκύκλιος οργανικών κενών Διαπολιτισμικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μεταθέσεις Διαπολιτισμικών σχολείων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Από:

Μεταθέσεις Διαπολιτισμικών σχολείων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται θα αναλάβουν υπηρεσία στις νέες τους θέσεις με τη λήξη του διδακτικού έτους. Μεταθέσεις Διαπολιτισμικών σχολείων…