Περιηγείστε σε: διαζευγμένοι

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Δικαιώματα γονέων μαθητών σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι: Το νομοθετικό πλαίσιο
Από:

Δικαιώματα γονέων μαθητών σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι: Το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δικαιώματα γονέων μαθητών σε διάσταση Για τα δικαιώματα γονέων μαθητών/τριών…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Δικαιώματα διαζευγμένων γονέων μαθητών ή σε διάσταση | Εγκύκλιος
Από:

Δικαιώματα διαζευγμένων γονέων μαθητών ή σε διάσταση και ο ένας/η μία από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους – Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δικαιώματα…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Δικαιώματα μαθητών με γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση | Τι ισχύει
Από:

Δικαιώματα μαθητών με γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση: Τι ισχύει σύμφωνα με το τι ορίζουν δύο  Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δικαιώματα μαθητών με γονείς…