Περιηγείστε σε: ενιαίο σύστημα κινητικότητας

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για μετάταξη-απόσπαση εκπαιδευτικών
Από:

Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας για μετάταξη-απόσπαση εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας – Εγκύκλιος. Οδηγίες για αιτήσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Οδηγίες…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εναρξη Α κύκλου κινητικότητας 2024 – Υποβολή αιτημάτων
Από:

Εναρξη Α κύκλου κινητικότητας 2024, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Υποβολή αιτημάτων – Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Εναρξη Α κύκλου κινητικότητας 2024 Εγκύκλιο,…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Επόμενος κύκλος κινητικότητας τον Ιανουάριο 2024-Οχι στον προβλεπόμενο κύκλο εντός του 2023 από το ΣτΕ
Από:

Επόμενος κύκλος κινητικότητας τον Ιανουάριο 2024-Οχι στον προβλεπόμενο κύκλο κινητικότητας εντός του 2023 από το ΣτΕ – Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών σε όλα τα Υπουργεία. Επόμενος…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Α κύκλος κινητικότητας 2023: Δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων
Από:

Α κύκλος κινητικότητας 2023: Δεύτερο στάδιο ελέγχου και έγκρισης αρχικώς υποβληθέντων αιτημάτων – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Α κύκλος κινητικότητας 2023 Σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων της…

ΠΟΣΕΕΠΕΑ / Αιρετοί
Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ-Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας-Νέες οργανικές-2η συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ
Από:

Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ-Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας-Νέες οργανικές-2η συνεδρίαση ΚΥΣΕΕΠ-Ενημέρωση από τους Αιρετούς Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια. Ενημέρωση για Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ-ΕΣΚ-Οργανικές Ακολουθεί…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποδέσμευση για μετάταξη/απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας μέσω ΕΣΚ και μη αποδέσμευση | Ονόματα
Από:

Αποδέσμευση για μετάταξη/απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και μη αποδέσμευση. Αποδέσμευση για μετάταξη/απόσπαση και μη αποδέσμευση 1. Απόφαση υπ. αριθμ. πρωτ. 16097/Ε2/13-2-2023…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
Από:

Παράταση προθεσμιών Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εκπ/κών Β/θμιας-Εγκρίσεις και μη
Από:

Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας-Εγκρίσεις και μη εγκρίσεις αποδέσμευσης – Απόφαση. Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εγκύκλιος Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023: Στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ)
Από:

Εγκύκλιος Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023: Στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγκύκλιος Α΄ κύκλου κινητικότητας 2023 Την έναρξη Α΄…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μετάταξη για λόγους υγείας μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας: Οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας
Από:

Μετάταξη για λόγους υγείας μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας: Οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εγγραφο του Υπηρεσιακού Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κου Ιωάννη Βλάσση.  Μετάταξη για…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Κινητικότητα-μέλη επιτροπών Υπουργείου Παιδείας: Τα τριμελή όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης
Από:

Κινητικότητα-μέλη επιτροπών Υπουργείου Παιδείας: Τα τριμελή όργανα των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2022. Κινητικότητα-μέλη επιτροπών Υπουργείου Παιδείας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Οδηγίες Β κύκλου κινητικότητας 2022 προς φορείς προέλευσης και υποδοχής-Και για εκπαιδευτικούς
Από:

Οδηγίες Β κύκλου κινητικότητας 2022 προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής-Τι θα γίνει με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.  Οδηγίες Β κύκλου κινητικότητας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Οδηγίες για μετατάξεις και αποσπάσεις με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για εκπαιδευτικούς
Από:

Οδηγίες για μετατάξεις και αποσπάσεις με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Αιτήσεις έως 14 Δεκεμβρίου 2022. Οδηγίες για μετατάξεις και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αιτήσεις κινητικότητας Β κύκλου 2022: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι εξαιρέσεις | Εγκύκλιος
Από:

Αιτήσεις κινητικότητας Β κύκλου 2022: Από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022 – Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και οι εξαιρέσεις – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εναρξη Β΄ κύκλου Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022 | Εγγραφο
Από:

Εναρξη Β΄ κύκλου Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2022 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προς Φορείς για υποβολή αιτημάτων. Εναρξη Β΄ κύκλου Κινητικότητας Το Υπουργείο…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Κινητικότητα: Αποφάσεις μη έγκρισης αποδέσμευσης εκπ/κών Β/θμιας για απόσπαση και εγκρίσεις
Από:

Κινητικότητα: Αποφάσεις μη έγκρισης αποδέσμευσης εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης για απόσπαση και έγκριση αποδέσμευσης εκπαιδευτικού Β/θμιας εκπαίδευσης για απόσπαση. Με Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόφαση: Οχι σε αιτήσεις μετάταξης ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω κινητικότητας λόγω μεγάλων αναγκών στην Ειδική Αγωγή
Από:

Απόφαση: Οχι σε αιτήσεις μετάταξης ΕΕΠ-ΕΒΠ με το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας λόγω μεγάλων αναγκών στην Ειδική Αγωγή σε απασχόληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Οχι σε αιτήσεις μετάταξης ΕΕΠ-ΕΒΠ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Οδηγίες για μετατάξεις εκπαιδευτικών και αποσπάσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας
Από:

Οδηγίες για μετατάξεις εκπαιδευτικών και αποσπάσεις μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις μετάταξης/απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας-Μη αποδέσμευση 126 εκπαιδευτικών Β/θμιας για Μετάταξη και Απόσπαση
Από:

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας-Μη αποδέσμευση 126 εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης για Μετάταξη και Απόσπαση-Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, στα πλαίσια του Β’ Κύκλου…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μετατάξεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΠΔΕ μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας | Αποφάσεις
Από:

Μετατάξεις σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΠΔΕ μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας-Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εστάλησαν προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεις μετάταξης σε…