Περιηγείστε σε: ΕΣΧΟΨΕ

Σύλλογοι
Ενωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας: Σύγχυση ρόλων δημιουργεί ο “εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης”
Από:

Ενωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας (ΕΣχοΨΕ): Σύγχυση ρόλων δημιουργεί ο “εκπαιδευτικός εμπιστοσύνης” – Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Ενωση Σχολικών Ψυχολόγων Ελλάδας Επιστολή απέστειλε…