Περιηγείστε σε: Γνωματεύσεις

Σύλλογοι
Ψήφισμα συμπαράστασης στο ΚΕΔΑΣΥ Σάμου για την ΕΔΕ εις βάρος της Διεπιστημονικής Ομάδας
Από:

Ψήφισμα συμπαράστασης στο ΚΕΔΑΣΥ Σάμου για την ΕΔΕ εις βάρος της Διεπιστημονικής Ομάδας με εντολή της ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου με αφορμή καταγγελία γονέων, που δε συμφωνούν…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ-αξιολογικές εκθέσεις: Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ τους
Από:

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ-αξιολογικές εκθέσεις: Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ τους με βάση τον νόμο 4823/2021, από το ΥΠΑΙΘ. Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ Με το υπ. αριθμ.…