Περιηγείστε σε: Ιδιωτικό έργο

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ασκηση ιδιωτικού έργου χωρίς άδεια: Πειθαρχικό έλεγχο για 5 υπαλλήλους ζήτησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας
Από:

Ασκηση ιδιωτικού έργου χωρίς άδεια: Πειθαρχικό έλεγχο για 5 δημόσιους υπαλλήλους ζήτησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) – Ανακοίνωση και παράθεση νομοθεσίας. Ασκηση ιδιωτικού έργου χωρίς…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Προσωπικός Βοηθός-ΕΒΠ: Χορηγείται από τα ΠΥΣΕΕΠ άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Από:

Προσωπικός Βοηθός-ΕΒΠ: Χορηγείται από τα ΠΥΣΕΕΠ άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδου ΔΕ1. Προσωπικός Βοηθός-ΕΒΠ Χορηγούν τελικά τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά…

ΔΟΕ / Αιρετοί
Θέματα ΚΥΣΠΕ 19 Οκτωβρίου 2023: Αποσπάσεις-Ιδιωτικό Εργο – Ενημερωτικό σημείωμα
Από:

Θέματα ΚΥΣΠΕ 19 Οκτωβρίου 2023: Αποσπάσεις-Ιδιωτικό Εργο – Ενημερωτικό σημείωμα από τον Αιρετό στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) Νίκο Φασφαλή. Θέματα ΚΥΣΠΕ 19 Οκτωβρίου…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ασκηση ιδιωτικού έργου-άδεια ανατροφής: Τι ισχύει για όσους/ες τελούν σε άδεια ανατροφής τέκνου και ζητούν άδεια
Από:

Ασκηση ιδιωτικού έργου-άδεια ανατροφής: Τι ισχύει για όσους/ες τελούν σε άδεια ανατροφής τέκνου και ζητούν άδεια – Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. Ασκηση ιδιωτικού έργου-άδεια ανατροφής Yπάλληλοι που…

ΠΟΣΕΕΠΕΑ / Αιρετοί
Συνεδρίαση για άδειες ιδιωτικού έργου από το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας – Οι οδηγίες από την ΠΔΕ Στερεάς
Από:

Συνεδρίαση για άδειες ιδιωτικού έργου από το ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας – Οι οδηγίες από την ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας – Ενημέρωση Αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Κυργιόπουλου Ι. και Βούγια.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για παροχή εργασίας από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς Δημοσίου ή ΝΠΔΔ
Από:

Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για παροχή εργασίας ή έργου από δημοσίους υπαλλήλους σε φορείς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ -Γνωμοδότηση ΝΣΚ – Εφαρμοστική Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. Αδεια άσκησης…

ΠΟΣΕΕΠΕΑ / Αιρετοί
Ενημέρωση για συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Αναγνώριση συναφειών μεταπτυχιακών και άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου
Από:

Ενημέρωση για συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας: Αναγνώριση συναφειών μεταπτυχιακών τίτλων και αιτήσεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – Ενημερωτικό σημείωμα των Αιρετών ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Διευκρινίσεις για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου | Εγγραφο
Από:

Διευκρινίσεις για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου: Του αρ. 127 του ν.4957/2022 –  Εγγραφο της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας κας Ελένης Μπενιάτα. Διευκρινίσεις για άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ασκηση ιδιωτικού έργου: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές | Παράθεση νομοθεσίας
Από:

Ασκηση ιδιωτικού έργου: Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ για 10ωρο και εμπορική ιδιότητα-Αμοιβές-Παράθεση νομοθεσίας από το especial.gr. Ασκηση ιδιωτικού έργου Αναφορικά με την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου εκπαιδευτικών και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή: Εφαρμοστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
Από:

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή: Εφαρμοστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το άρθρο 127, του ν. 4957/2022. Εφαρμοστική Εγκύκλιο με θέμα τη χορήγηση…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Ασκηση ιδιωτικού έργου-άδεια: Η διαδικασία-Ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται και που
Από:

Ασκηση ιδιωτικού έργου-άδεια: Ποια η συνήθης διαδικασία και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στα αρμόδια Συμβούλια εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Ασκηση ιδιωτικού έργου-άδεια Αναφορικά με τις αιτήσεις…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου-ΠΔΕ Αττικής: Ενημέρωση για αιτήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ-Δικαιολογητικά
Από:

Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου-ΠΔΕ Αττικής: Ενημέρωση για τις αιτήσεις των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου-ΠΔΕ Αττικής Ενημέρωση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολείων-ΕΣΠΑ, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου και στελέχη εκπαίδευσης
Από:

Πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών σχολείων-ΕΣΠΑ, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου και στελέχη εκπαίδευσης-Εγκύκλιος αναφορικά με τον νόμο 4823/2021. Πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Με την υπ. αριθμ. Φ.350/70/97134/Ε3/5-8-2021…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών Εκπαίδευσης σε έργα ΕΣΠΑ | Εγγραφο
Από:

Εγκριση παροχής υπηρεσιών στελεχών Εκπαίδευσης σε έργα ΕΣΠΑ: Απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης-Δεν αφορούν σε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή για την οποία απαιτείται η…

ΠΟΣΕΕΠΕΑ / Αιρετοί
Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 07.08.2020: Αιτήσεις απόσπασης-άσκηση ιδιωτικού έργου-άδειες άνευ αποδοχών
Από:

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 07.08.2020: Αιτήσεις απόσπασης-αιτήματα χορήγησης αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου και άδειας άνευ αποδοχών-Ενημέρωση από την αιρετή Μαρία Μαργαρίτη. Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Αττικής 07.08.2020 Ενημέρωση από…

ΠΟΣΕΕΠΕΑ / Αιρετοί
Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης-12.06.2020: Ενημέρωση αιρετών
Από:

Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης-12.06.2020: Ενημέρωση αιρετών για αναγνώριση προϋπηρεσίας, συνάφεια μεταπτυχιακών, άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, διάθεση αναπληρωτών ΠΕ25 και ΕΒΠ. Συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ…

Ειδική Αγωγή
Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ από ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
Από:

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ από την ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου – Και για τα μέλη που είχαν λάβει άδεια άσκησης…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου: Διαδικασία χορήγησης | Εγγραφο
Από:

Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου: Διαδικασία χορήγησης σε εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ και ΕΒΠ, σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου Σχετικά με την…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ασκηση Ιδιωτικού Εργου: Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας
Από:

Ασκηση Ιδιωτικού Εργου: Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας. Εγκύκλιος της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας κας Ελένης Μπενιάτα. Ασκηση Ιδιωτικού Εργου: Οδηγίες και Δικαιολογητικά…