Περιηγείστε σε: Μεταφορικό Ισοδύναμο

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αναπληρωτές Κρήτης: Εκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Από:

Αναπληρωτές Κρήτης: Εκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Κοινή Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αναπληρωτές Κρήτης: Εκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια…

Γενικά Θέματα
Μεταφορικό Ισοδύναμο: Εφαρμογή και για αεροπορικά εισιτήρια
Από:

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Εφαρμογή και για αεροπορικά εισιτήρια. Τροποποίηση της 4796/2018 (Β’ 6124) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Μεταφορικό Ισοδύναμο: Εφαρμογή και για αεροπορικά εισιτήρια Τροποποίηση της 4796/2018…