Περιηγείστε σε: Μήτκας

Τριτοβάθμια
Περικλής Μήτκας: Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
Από:

Περικλής Μήτκας: Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με ενισχυμένη πλειοψηφία στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Περικλής Μήτκας Τον ορισμό του…