Περιηγείστε σε: ονόματα

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Τα ονόματα των μελών Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθ. Προσωπικού
Από:

Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023: Τα ονόματα των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – Απόφαση. Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023 Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας 2023: Τα ονόματα των εκπαιδευτικών
Από:

Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας 2023: Τα ονόματα εκπαιδευτικών Γενικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) – Η Απόφαση. Μεταθέσεις Πρωτοβάθμιας 2023 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας 2023: Τα ονόματα των εκπαιδευτικών
Από:

Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας 2023:Τα ονόματα των εκπαιδευτικών-Αποφάσεις για γενικά σχολεία-Καλλιτεχνικά-Διαπολιτισμικά-Μουσικά-Ειδική Αγωγή και ΚΕΔΑΣΥ.   Τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το 2023 υπέγραψε και κοινοποίησε ο Υπηρεσιακός…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Επιμορφωτές Β για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών-Τα 1.549 ονόματα
Από:

Επιμορφωτές Β για επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Το Μητρώο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με τα…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εκπ/κών Β/θμιας-Εγκρίσεις και μη
Από:

Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας-Εγκρίσεις και μη εγκρίσεις αποδέσμευσης – Απόφαση. Μετατάξεις και αποσπάσεις μέσω Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Δημοσιεύθηκε η Απόφαση του…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάκληση πρόσληψης και πρόσληψη εκπαιδευτικών ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ04.01 σε σχολεία Δ/νσης Θρησκευτικής Εκπ/σης
Από:

Ανάκληση πρόσληψης και πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02 και ΠΕ04.01 σε σχολεία αρμοδιότητας Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων. Με Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Προσλήψεις σε ΚΕΔΑΣΥ 168 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας: Ανακοινοποίηση απόφασης πρόσληψης
Από:

Προσλήψεις σε ΚΕΔΑΣΥ 168 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Ανακοινοποίηση απόφασης πρόσληψης ως προς τον Πίνακα προσλήψεων – Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
ΦΕΚ μόνιμων διορισμών ΤΕ16 2022: 146 εκπαιδευτικοί σε θέσεις μονίμων, ανά μουσική ειδίκευση
Από:

ΦΕΚ μόνιμων διορισμών ΤΕ16 2022: 146 εκπαιδευτικοί σε θέσεις μονίμων, ανά μουσική ειδίκευση, σε Μουσικά Σχολεία της επικράτειας, με διετή δοκιμαστική θητεία – Oρκωμοσία και ανάληψη…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Τοποθέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά 242 εκπαιδευτικών και διακοπή διετούς θητείας 2 εκπαιδευτικών
Από:

Τοποθέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά 242 εκπαιδευτικών και διακοπή διετούς θητείας 2 εκπαιδευτικών – Οι Αποφάσεις με τα ονόματα. Τοποθέτηση σε Πρότυπα και Πειραματικά Με την…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
Από:

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Κοινοποιήθηκαν οι συμπληρωματικές αποσπάσεις, τροποποιήσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία: 146 μόνιμοι διορισμοί για το 2022
Από:

Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία: 146 μόνιμοι διορισμοί – Από τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 1ΓΤ/2020 του ΑΣΕΠ. Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών ΤΕ16…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών γενικής 2022: Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών
Από:

ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών γενικής 2022: Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις Γενικής Εκπαίδευσης. ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών γενικής 2022 Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών ειδικής 2022: Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών
Από:

ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών ειδικής 2022: Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις ΕΑΕ. ΦΕΚ διορισμών εκπαιδευτικών ειδικής 2022 Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 400 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Από:

ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 400 μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 Δημοσιεύθηκαν στο…

Σύλλογοι
Διορισμοί στη Δυτική Ελλάδα ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Oνόματα διορισθέντων και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Από:

Διορισμοί στη Δυτική Ελλάδα ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Oνόματα διορισθέντων και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τοποθέτησης-Ανακοίνωση από ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας. Διορισμοί στη Δυτική Ελλάδα ΕΕΠ-ΕΒΠ – Ανακοίνωση ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας…

Ειδική Αγωγή
Διορισμοί Σχολικών Νοσηλευτών 2022: Τα ονόματα και οι περιοχές διορισμού
Από:

Διορισμοί Σχολικών Νοσηλευτών 2022: Τα ονόματα και οι περιοχές διορισμού σε Πίνακα του Σεραφείμ (Μάκη) Λάππα, Διευθυντή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Μαρία Δημάδη Αγρινίου, Σχολικό Νοσηλευτή. Διορισμοί…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Ονόματα διορισθέντων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Τοποθετήσεις σε περιοχές-Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Από:

Ονόματα διορισθέντων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Τοποθετήσεις σε περιοχές-Διευθύνσεις Εκπαίδευσης – Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ονόματα διορισθέντων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών 2022: Τοποθετήσεις σε περιοχές-Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
Από:

Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών 2022: Τοποθετήσεις σε περιοχές-Διευθύνσεις Εκπαίδευσης – Ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών 2022 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Διορισμοί εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Ανακοινώνονται τα ονόματα σήμερα-Η διαδικασία από εδώ και πέρα
Από:

Διορισμοί εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Ανακοινώνονται τα ονόματα σήμερα-Η διαδικασία από εδώ και πέρα – Δικαιολογητικά – Ορκωμοσία – Ανάληψη υπηρεσίας – Αδειες νεοδιόριστων. Διορισμοί εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022 Και…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Προθεσμία αιτήσεων διορισμών έως σήμερα Παρασκευή 29.07-Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα
Από:

Προθεσμία αιτήσεων διορισμών έως σήμερα Παρασκευή 29.07.2022-Πότε θα ανακοινωθούν τα ονόματα των διορισθέντες – Τι θα ακολουθήσει. Προθεσμία αιτήσεων διορισμών Περατώνεται σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022…