Περιηγείστε σε: Παιδαγωγικός Σύμβουλος

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μέντορες-ενδοσχολικοί συντονιστές-εκπαιδευτικοί όμιλοι: 3 Αποφάσεις για το σχ. έτος 2022-23
Από:

Μέντορες-ενδοσχολικοί συντονιστές-εκπαιδευτικοί όμιλοι: 3 Αποφάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023 με εφαρμογή στα σχολεία όλης της χώρας. Μέντορες-ενδοσχολικοί συντονιστές-εκπαιδευτικοί όμιλοι 3 Αποφάσεις υπέγραψαν η Υπουργός Παιδείας…