Περιηγείστε σε: Πειθαρχικά

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόφαση: Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω αναξιοπρεπούς διαγωγής
Από:

Απόλυση εκπαιδευτικού λόγω αναξιοπρεπούς διαγωγής με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Απόλυση εκπαιδευτικού Με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απόλυση 2 εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων
Από:

Απόλυση 2 εκπαιδευτικών λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων – Αποφάσεις ΥΠΑΙΘ. Με δυο Αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Καταγγελία σύμβασης εργασίας 2 αναπληρωτριών εκπαιδευτικών για σπουδαίο λόγο
Από:

Καταγγελία σύμβασης εργασίας 2 αναπληρωτριών εκπαιδευτικών για σπουδαίο λόγο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε καταγγελία σύμβασης εργασίας δυο (2) αναπληρωτριών εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Απολύσεις 2 εκπαιδευτικών λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων | Αποφάσεις
Από:

Απολύσεις 2 εκπαιδευτικών λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων με αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Απολύσεις 2 εκπαιδευτικών Με δυο αποφάσεις της…

Βουλή
Υποχρεωτική η συμμετοχή στην αξιολόγηση σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικών ή στελεχών
Από:

H συμμετοχή στην αξιολόγηση σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικών ή στελεχών είναι υποχρεωτική: H παράλειψη συμμετοχής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και προβλέπονται κυρώσεις. Στις ερωτήσεις και απαντήσεις για το…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ των ΑΕΙ: Συγκροτήθηκε ομάδα έργου για εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου
Από:

Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ των ΑΕΙ: Συγκροτήθηκε ομάδα έργου για την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου – Απόφαση του Υφυπουργού ΠΑΙΘ Α. Συρίγου. Πειθαρχικό δίκαιο μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ…

Νόμοι / ΠΔ
Νόμος 4795/2021-Αρθρο 39: Ρυθμίσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων-ποινών-θέση σε αργία δημοσίων υπαλλήλων
Από:

Νόμος 4795/2021-Αρθρο 39: Ρυθμίσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων-ποινών-θέση σε αργία δημοσίων υπαλλήλων-κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης-Πράξεις κατά της γενετήσιας ελευθερίας, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας άλλου προσώπου- οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Δημόσιοι υπάλληλοι-πειθαρχικές ποινές: Ενδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων-Λύση υπαλληλικής σχέσης | Εγκύκλιος
Από:

Δημόσιοι υπάλληλοι-πειθαρχικές ποινές: Ενδικα μέσα κατά πειθαρχικών αποφάσεων και λύση της υπαλληλικής σχέσης – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Δημόσιοι υπάλληλοι-πειθαρχικές ποινές Σε περίπτωση που πειθαρχικό συμβούλιο…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Τροποποίηση Πειθαρχικού Δικαίου-Νομική υποστήριξη Δημοσίων Υπαλλήλων-Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης | Εγκύκλιος
Από:

Τροποποίηση Πειθαρχικού Δικαίου-Νομική υποστήριξη Δημοσίων Υπαλλήλων-Υποβολή αρχικών Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης – Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών. Τροποποίηση Πειθαρχικού Δικαίου Εγκύκλιος αναφορικά με νομοθετικές ρυθμίσεις για βελτιώσεις και τροποποίηση…

Σύλλογοι
Ασκηση πειθαρχικής δίωξης σε εκπαιδευτικό: Ανακοίνωση συμπαράστασης από την ΑΔΕΔΥ
Από:

Ασκηση πειθαρχικής δίωξης σε εκπαιδευτικό: Ανακοίνωση συμπαράστασης από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ – Ζητά να σταματήσει άμεσα η δίωξη. Ασκηση πειθαρχικής δίωξης Ανακοίνωση συμπαράστασης στον…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ): Πότε διενεργείται – Οδηγίες για τη διαδικασία από το ΥΠ.ΕΣ.
Από:

Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ): Πότε διενεργείται – Ποιος ο σκοπός της – Οδηγίες για τη διαδικασία από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) Παροχή οδηγιών…