Περιηγείστε σε: προγράμματα σπουδών

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών μαθήματος Φυσικών στις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών μαθήματος Φυσικών στις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου-Απόφαση της Υφυπουργού ΥΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή. Πρόγραμμα σπουδών μαθήματος Φυσικών Το γνωσιακό αντικείμενο Φυσικά…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου-Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ζ. Μακρή. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης Περιβάλλοντος στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα Σπουδών Μελέτης Περιβάλλοντος στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου-Απόφαση της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Ζέττας Μακρή. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα Μελέτη…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Μουσικής Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Μουσικής Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου-Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή σε ΦΕΚ. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Μουσικής των…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου -Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ και Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ και Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο-Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή. Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα ΤΠΕ και Πληροφορική στο Δημοτικό…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Λογοτεχνίας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Λογοτεχνίας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου: ΦΕΚ με την Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας Δημοτικού Σχολείου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας Δημοτικού Σχολείου-ΦΕΚ με την Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή. Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας Δημοτικού Για το μάθημα της…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου: ΦΕΚ με την Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζ. Μακρή. ΦΕΚ B 5879…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΕΛ: Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΕΛ: Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων-Σε ΦΕΚ η Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή. Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας ΓΕΛ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Μαθηματικών Δημοτικού σχολείου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Μαθηματικών Δημοτικού σχολείου-Σε ΦΕΚ Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή. ΦΕΚ B 5814 – 10.12.2021 Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Γεωγραφίας στις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Γεωγραφίας στις Ε’ και Στ’ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου-Σε ΦΕΚ Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή. ΦΕΚ B 5815 – 10.12.2021…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου: Α’, Β’ και Γ’ τάξεων | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Νεοελληνικής Γλώσσας Γυμνασίου: Α’, Β’ και Γ’ τάξεων – ΦΕΚ με την Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή. Απόφαση υπ. αριθμ.…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Αναλυτικά προγράμματα Φυσικής: Συνοπτικός Οδηγός-Παρουσίαση από Ομάδα Ερευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας Φυσικής
Από:

Αναλυτικά προγράμματα Φυσικής: Συνοπτικός Οδηγός-Παρουσίαση από την Ομάδα Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας της Φυσικής. Η Ομάδα Έρευνας Τεκμηρίωσης Διδασκαλίας της Φυσικής δημιούργησε ένα συνοπτικό οδηγό για τα…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής και Χημείας Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής και Χημείας Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου: Αποφάσεις της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζ. Μακρή. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Διαδικτυακές παρουσιάσεις νέων Προγραμμάτων Σπουδών από το ΙΕΠ-Δευτέρα 6 έως Πέμπτη 9.12.2021
Από:

Διαδικτυακές παρουσιάσεις νέων Προγραμμάτων Σπουδών από το ΙΕΠ: Από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, έως την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00 έως 17:00. Το ΙΕΠ…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Παρουσίαση 166 Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο Σχολείο: “Το σχολείο αλλάζει. Στην πράξη”
Από:

Παρουσίαση 166 Νέων Προγραμμάτων Σπουδών στο Σχολείο: “Το σχολείο αλλάζει. Στην πράξη”-Mε τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών παρουσίασαν σε ειδική…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Γυμνασίου Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων | ΦΕΚ
Από:

Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Γυμνασίου Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων-Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ζέττας Μακρή-ΦΕΚ B 5518 – 29.11.2021. Πρόγραμμα σπουδών Φυσικής Γυμνασίου Α΄,…

Πρωτοβάθμια / Δευτεροβάθμια
Παρουσίαση νέων προγραμμάτων σπουδών από ΙΕΠ: Διαδικτυακά από Δευτέρα 6 έως 9 Δεκεμβρίου 2021
Από:

Παρουσίαση νέων προγραμμάτων σπουδών από ΙΕΠ: Διαδικτυακές παρουσιάσεις από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, έως την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ανακοίνωσε…