Περιηγείστε σε: Ψηφισθέν νομοσχέδιο

Βουλή
Πανεπιστήμια-ψηφισθέν νομοσχέδιο: Ενίσχυση δημοσίων-Λειτουργία ξένων μη κρατικών παραρτημάτων
Από:

Πανεπιστήμια-ψηφισθέν νομοσχέδιο: “Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις”. Πανεπιστήμια-ψηφισθέν νομοσχέδιο Δημοσιεύθηκε το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο “Ενίσχυση του Δημόσιου…

Βουλή
Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΣ: Διατάξεις για Δ/ντές σχολείων-διορισμούς προεκλογικά-ΑΕΙ-άδειες-επιδόματα ΑμεΑ
Από:

Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΣ: Διατάξεις για Διευθυντές σχολείων-προσλήψεις και διορισμούς προεκλογικά-ΑΕΙ-άδειες-επιδόματα ΑμεΑ-στέγαση σχολικών μονάδων κ.α. Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΥΠ.ΕΣ Δημοσιεύθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το τελευταίο…

Βουλή
Ψηφισθέν νομοσχέδιο για σχολική βία και εκφοβισμό στα σχολεία και άλλες διατάξεις: Αποτελείται από 54 άρθρα
Από:

Ψηφισθέν νομοσχέδιο για σχολική βία και εκφοβισμό στα σχολεία  και άλλες διατάξεις: Αποτελείται από 54 άρθρα – Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και…

Βουλή
Κρίσεις διευθυντών σχολείων-νέα σειρά επιλογών στελεχών: Aρθρο 190 στο ψηφισθέν ν/σ
Από:

Κρίσεις διευθυντών σχολείων: Στο άρθρο 190 στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αναμένεται η Προκήρυξη. Κρίσεις διευθυντών σχολείων Δημοσιεύθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο του…

Βουλή
Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΕΙ: Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – 489 άρθρα
Από:

Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΕΙ: “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”. Ψηφισθέν…

Βουλή
Αξιολόγηση-Επιλογές στελεχών-Νέο σχολείο: Το νομοσχέδιο όπως ψηφίσθηκε και εστάλη για ΦΕΚ
Από:

Αξιολόγηση-Επιλογές στελεχών-Νέο σχολείο: Το νομοσχέδιο όπως ψηφίσθηκε και εστάλη προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Αξιολόγηση-Επιλογές στελεχών-Νέο σχολείο Δημοσιεύθηκε όπως ψηφίσθηκε στη Βουλή το…

Βουλή
Ψηφισθείσες διατάξεις Υπουργείου Παιδείας: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους
Από:

Ψηφισθείσες διατάξεις Υπουργείου Παιδείας: Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Οργανικές θέσεις-Παράταση σχολ. έτους-Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο-Ρυθµίσεις για το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Ψηφισθείσες διατάξεις Υπουργείου Παιδείας Δημοσιεύθηκε το Ψηφισθέν νομοσχέδιο “Θεσµικό…

Βουλή
Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΕΙ: Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια, προστασία ακαδημαϊκής ελευθερίας
Από:

Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΕΙ: Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΕΙ Δημοσιεύθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο του…

ΑΣΕΠ
Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΣΕΠ: Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο-Επιλογή προσωπικού
Από:

Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΣΕΠ: Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δηµόσιου τοµέα-Ενίσχυση του ΑΣΕΠ. Ψηφισθέν νομοσχέδιο ΑΣΕΠ Δημοσιεύθηκε από τη Βουλή το ψηφισθέν…

Βουλή
Ψηφισθέν νομοσχέδιο Επαγγελματικής Εκπ/σης: Με διατάξεις για Υπηρ. Συμβούλια, αποφ. κολεγίων, ψηφιακή μέριμνα κ.α
Από:

Ψηφισθέν νομοσχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με 171 άρθρα και τις διατάξεις για Υπηρεσιακά Συμβούλια-είσοδο αποφοίτων ΙΕΚ σε ΑΕΙ-Πρόγραμμα Ψηφιακή Μέριμνα-εγγραφές αποφοίτων κολεγίων σε επιμελητήρια-τοπική πρόσκληση αναπληρωτών-προόσληψη Νοσηλευτών…

Βουλή
Ψηφισθέν άρθρο 22:  Εκλογές αιρετών Σάββατο-Hλεκτρονική ψηφοφορία-Ενδεχόμενη παράταση θητείας αιρετών
Από:

Ψηφισθέν άρθρο 22:  Εκλογές αιρετών Σάββατο-Δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας-Ενδεχόμενη παράταση θητείας αιρετών για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. Ψηφισθέν άρθρο 22 Δημοσιεύθηκε το ψηφισθέν νομοσχέδιο “Επείγουσες ρυθµίσεις…

Βουλή
Ψηφοφορία επί των άρθρων νομοσχεδίου Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: Ποια ψηφίσθηκαν από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης
Από:

Ψηφοφορία επί των άρθρων νομοσχεδίου Εκσυγχρονισμού της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης: Ποια ψηφίσθηκαν από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Ψηφοφορία επί των άρθρων Ψηφίσθηκε, χθες Τρίτη 28.07.2020, από την…

Βουλή
Ψηφισθέν νομοσχέδιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με διατάξεις για Δ/ντές Εκπ/σης-Ανασύσταση Συμβουλίων-Διορισμούς και προσλήψεις με Braille και Νοηματική κ.α.
Από:

Ψηφισθέν νομοσχέδιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με διατάξεις για Διευθυντές Εκπαίδευσης-Ανασύσταση Συμβουλίων-Διορισμούς και προσλήψεις με Braille και Νοηματική-Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων κ.α. Ψηφισθέν νομοσχέδιο Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Δημοσιεύθηκε το…