Περιηγείστε σε: ΠΣΛ

Σύλλογοι
Διαμαρτυρία ΠΣΛ-Προκήρυξη 2ΕΑ/2022: Για την Παιδαγωγική Επάρκεια και τη Γλωσσομάθεια-Επιστολή στο ΥΠΑΙΘ
Από:

Διαμαρτυρία ΠΣΛ-Προκήρυξη 2ΕΑ/2022: Για την Παιδαγωγική Επάρκεια και την απόδειξη Γλωσσομάθειας – Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιστολή διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία…