Περιηγείστε σε: spin-off

Βουλή
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Τεχνοβλαστών (spin–off): Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο
Από:

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Τεχνοβλαστών (spin–off): Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατατέθηκε…