Περιηγείστε σε: Συντονιστές Σύμβουλοι

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αμοιβή εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συντονιστών Συμβούλων ΙΕΚ | ΦΕΚ
Από:

Αμοιβή εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συντονιστών Συμβούλων ΙΕΚ: Δυο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σε ΦΕΚ. Αμοιβή εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συντονιστών Συμβούλων ΙΕΚ Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Συντονιστές Σύμβουλοι ΔΙΕΚ: Καθορισμός καθηκόντων, προσόντων και διαδικασίας επιλογής | ΦΕΚ
Από:

Συντονιστές Σύμβουλοι ΔΙΕΚ: Καθορισμός καθηκόντων, προσόντων και διαδικασίας επιλογής – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ΦΕΚ. Συντονιστές Σύμβουλοι ΔΙΕΚ Με την υπ. αριθμ. Κ5/159637…