Περιηγείστε σε: τμήμα μουσικών σπουδών

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μητρώο ειδικών εξετάσεων Μουσικών Τμημάτων: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπ/κού έργου και εκπαιδευτικών
Από:

Μητρώο ειδικών εξετάσεων Μουσικών Τμημάτων: Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. Μητρώο ειδικών εξετάσεων Μουσικών Τμημάτων Μαρούσι, 15 – 5 – 2020…

Μεταπτυχιακά
7 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ

7 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων: Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, ξεκινώντας από τις 22 Απριλίου 2020 με διάρκεια έως τις Μαίου 2020. 7 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων…