Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ΦΕΚ με τη διαδικασία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ΦΕΚ με τη διαδικασία-Ξεκινά το Ιανουάριο-Μητρώο Επιμορφωτών.

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5727 – 28.12.2020 η Κοινή Υπουργική Απόφαση – 174545/Ε3 – της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού ΠΑΙΘ κας Σοφίας Ζαχαράκη για την έναρξη της Ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σκοπός της δράσης

είναι η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί με ποιοτικούς όρους η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, είτε η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Πραγματοποιείται

με τη σύμπραξη με οκτώ (8) φορέων (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ

Α. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ξεκινά εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021.

Β. Εντός του Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώνεται το πρώτο, πιλοτικό τμήμα επιμόρφωσης στην ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ03).

Γ. Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Επιμορφωτών.

Δ. Η πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών εκκινεί από την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021.

Δείτε την Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για την ταχύρρυθμη επιμόρφωση
Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

_______________________

Δείτε αναλυτικά
Ταχύρρυθμη επιμόρφωση
Άρθρο 1
Σύμπραξη Φορέων

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σύμπραξη με οκτώ (8) φορείς (Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ΙΤΥΕ-Διόφαντος), προχωρά στην υλοποίηση της δράσης, η οποία αφορά στην ταχύρρυθμη επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σκοπός της δράσης είναι

η περαιτέρω καλλιέργεια των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να εφαρμοστεί με ποιοτικούς όρους η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην α/βάθμια και β/βάθμια εκπαίδευση, με την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, είτε η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.

Άρθρο 2
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Επιμορφωτών.

Όσοι επιθυμούν να αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία (1) προϋπόθεση εκ των κάτωθι αναφερομένων.

Συγκεκριμένα, πρέπει να είναι:

α) Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές της Επικράτειας (Νηπι- αγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ, ΣΕΚ, ΚΠΕ, ΚΕΣΥ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,

β) Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π./Ε.E.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες με διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας που θα επιλέξουν ως επιμορφωτές.

Το Μητρώο θα διαχωρίζεται σε Υπομητρώα ανά ειδικότητα.

Κάθε υποψήφιος/α προς ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα, καλείται να επιλέξει ένα (1) Υπομητρώο συναφές με τον εκπαιδευτικό κλάδο-ειδικότητά του/της ή το επιστημονικό του/ της αντικείμενο, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας
ΚΩΔ. Νηπιαγωγοί
1 ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί
ΚΩΔ. Δάσκαλοι
2 ΠΕ 70 Δάσκαλοι
3 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος
ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής
4 ΠΕ 61 Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής
5 ΠΕ 60.ΕΑΕ Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής
6 ΠΕ 71 Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
7 ΠΕ 70. ΕΑΕ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής
8 ΠΕ 73 Δάσκαλοι Μειονοτικού Προγράμματος
9 ΠΕ 01. ΕΑΕ Θεολόγοι Ειδικής Αγωγής
10 ΠΕ 02. ΕΑΕ Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής
11 ΠΕ 03. ΕΑΕ Μαθηματικοί Ειδικής Αγωγής
12 ΠΕ 04.01. ΕΑΕ Φυσικοί Ειδικής Αγωγής
13 ΠΕ 04.02. ΕΑΕ Χημικοί Ειδικής Αγωγής
14 ΠΕ 04.04. ΕΑΕ Βιολόγοι Ειδικής Αγωγής
15 ΠΕ 04.05. ΕΑΕ Γεωλόγοι Ειδικής Αγωγής
16 ΠΕ 06. ΕΑΕ Αγγλικής Φιλολογίας Ειδικής Αγωγής
17 ΠΕ 08. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Ειδικής Αγωγής
18 ΠΕ 11. ΕΑΕ Ειδικής Φυσικής Αγωγής
19 ΠΕ 78. ΕΑΕ Κοινωνικών Επιστημών Ειδικής
Αγωγής
20 ΠΕ 79.01. ΕΑΕ Μουσικής Επιστήμης Ειδικής
Αγωγής
21 ΠΕ 80. ΕΑΕ Οικονομίας Ειδικής Αγωγής
22 ΠΕ 81. ΕΑΕ Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων
Ειδικής Αγωγής
23 ΠΕ 82. ΕΑΕ Μηχανολόγων Ειδικής Αγωγής
24 ΠΕ 83. ΕΑΕ Ηλεκτρολόγων Ειδικής Αγωγής
25 ΠΕ 84. ΕΑΕ Ηλεκτρονικών Ειδικής Αγωγής
26 ΠΕ 85. ΕΑΕ Χημικών Μηχανικών Ειδικής Αγωγής
27 ΠΕ 86. ΕΑΕ Πληροφορικής Ειδικής Αγωγής
28 ΠΕ 87.03. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής
29 ΠΕ 87.05. ΕΑΕ Οδοντοτεχνικής Ειδικής Αγωγής
30 ΠΕ 87.06. ΕΑΕ Κοινωνικής Εργασίας Ειδικής
Αγωγής
31 ΠΕ 87.08 ΕΑΕ Φυσιοθεραπείας Ειδικής Αγωγής
32 ΠΕ 88.01. ΕΑΕ Γεωπόνοι Ειδικής Αγωγής
33 ΠΕ 88.02. ΕΑΕ Φυτικής Παραγωγής Ειδικής
Αγωγής
34 ΠΕ 88.03. ΕΑΕ Ζωικής Παραγωγής Ειδικής
35 ΠΕ 88.04. ΕΑΕ Διατροφής Ειδικής Αγωγής
36 ΠΕ 88.05. ΕΑΕ Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδικής
Αγωγής
37 ΠΕ 89.01. ΕΑΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών Ειδικής
Αγωγής
38 ΠΕ 89.02. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής
Προϊόντων Ειδικής Αγωγής
39 ΠΕ 91.01 ΕΑΕ Θεατρικών Σπουδών Ειδικής
Αγωγής
40 ΠΕ 91.02 ΕΑΕ Δραματικής Τέχνης Ειδικής
Αγωγής
41 ΤΕ01.19. ΕΑΕ Κομμωτικής Ειδικής Αγωγής
42 ΤΕ01.20. ΕΑΕ Αισθητικής Ειδικής Αγωγής
43 ΤΕ02.04. ΕΑΕ Οικονομίας- Διοίκησης Ειδικής
Αγωγής
44 ΤΕ02.06. ΕΑΕ Σχεδιασμού και Παραγωγής
Προϊόντων Ειδικής Αγωγής
45 ΤΕ 16.00. ΕΑΕ Μουσικής Μη Ανωτάτων
Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής
ΚΩΔ. Εκπαιδευτικοί Μαθημάτων Αισθητικής Αγωγής
46 ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών
47 ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης
48 ΠΕ 79.02 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας,
Ήχου και Μουσικών Οργάνων
49 ΠΕ 91.01 Θεατρικών Σπουδών
50 ΠΕ 91.02 Δραματικής Τέχνης
ΚΩΔ. Άλλες ειδικότητες
51 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής
52 ΠΕ 33 Μεθοδολογίας της Ιστορίας
53 ΠΕ 41 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
54 ΠΕ 78 Κοινωνικών Επιστημών
55 ΠΕ 80 Οικονομίας
ΚΩΔ. Θεολόγοι
56 ΠΕ 01 Θεολόγοι
ΚΩΔ. Φιλόλογοι
57 ΠΕ 02 Φιλόλογοι
ΚΩΔ Μαθηματικά
58 ΠΕ 03 Μαθηματικοί
ΚΩΔ. Φυσικές Επιστήμες
59 ΠΕ04.01 Φυσικοί
60 ΠΕ04.02 Χημικοί
61 ΠΕ04.03 Φυσιογνώστες
62 ΠΕ04.04 Βιολόγοι
63 ΠΕ04.05 Γεωλόγοι
ΚΩΔ. Ξένων Γλωσσών
64 ΠΕ05 Γαλλικής Φιλολογίας
65 ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας
66 ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας
67 ΠΕ34 Ιταλικής Φιλολογίας
68 ΠΕ40 Ισπανικής Φιλολογίας
ΚΩΔ. Πληροφορικής
69 ΠΕ 86 Πληροφορικής
ΚΩΔ. Τεχνική Εκπαίδευση (ΠΕ-ΤΕ)
70 ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών Αρχιτεκτόνων
71 ΠΕ82 Μηχανολόγων
72 ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων
73 ΠΕ84 Ηλεκτρονικών
74 ΠΕ 85 Χημικών Μηχανικών
75 ΠΕ 87.01 Ιατρικής
76 ΠΕ 87.02 Νοσηλευτικής
77 ΠΕ 87.03 Αισθητικής
78 ΠΕ 87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων
79 ΠΕ 87.05 Οδοντοτεχνικής
80 ΠΕ 87.06 Κοινωνικής Εργασίας
81 ΠΕ 87.07 Ραδιολογίας Ακτινολογίας
82 ΠΕ 87.08 Φυσιοθεραπείας
83 ΠΕ 87.09 Βρεφονηπιοκόμων
84 ΠΕ 87.10 Δημόσιας Υγιεινής
85 ΠΕ 88.01 Γεωπόνοι
86 ΠΕ 88.02 Φυτικής Παραγωγής
87 ΠΕ 88.03 Ζωικής Παραγωγής
88 ΠΕ 88.04 Διατροφής
89 ΠΕ 88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος
90 ΠΕ 89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών
91 ΠΕ 89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής
Προϊόντων
92 ΠΕ 90 Ναυτικών Μαθημάτων
93 ΤΕ 01.04 Ψυκτικοί
94 ΤΕ 01.06 Ηλεκτρολόγοι
95 ΤΕ01.07 Ηλεκτρονικοί
96 ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ
97 ΤΕ01.19 Κομμωτικής
98 ΤΕ01.20 Αισθητικής
99 ΤΕ01.25 Αργυροχρυσοχοΐας
100 ΤΕ01.26 Οδοντοτεχνικής
101 ΤΕ01.29 Βοηθών Ιατρ. και Βιολ. Εργαστηρίων
102 ΤΕ01.30 Βοηθοί Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων
103 ΤΕ01.31 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών (Βοηθ.
Ακτιν.)
104 ΤΕ02.01 Σχεδιαστές-Δομικοί
105 ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι
106 ΤΕ02.03 Χημικοί Εργαστηρίων
107 ΤΕ02.04 Οικονομίας- Διοίκησης
108 ΤΕ02.05 Εφαρμοσμένων Τεχνών
109 ΤΕ02.06 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων
110 ΤΕ02.07 Γεωπονίας
111 ΤΕ 16 Μουσικής Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων

 

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση
Η καθοδήγηση και ο συντονισμός των Επιμορφωτών,

που θα επιλεγούν από το Μητρώο, θα γίνεται από Επιστημονική Ομάδα της Σύμπραξης, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των συμπράττοντων φορέων.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο ως άνω Μητρώο θα γίνεται ανά περιόδους, προς κάλυψη τυχόν αναγκών που θα προκύπτουν.

Η πρώτη περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών εκκινεί από την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Άρθρο 3
Δήλωση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι) στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ως επιμορφούμενοι

Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση οι εξής:

α) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπληρωτές, μόνιμοι ή ωρομίσθιοι, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε δημόσιες σχολικές μονάδες της επικράτειας ή του εξωτερικού (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΕΕΚ) Γενικής ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

β) Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΑΙΘ, ΠΔΕ, ΔΙΠΕ, ΔΙΔΕ, σε ανεξάρ- τητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμε- να νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου).

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος επιμόρφωσης ανέρχεται στις είκοσι (20) ώρες σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) εβδομάδων, οι οποίες κατανέμονται σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σε δέκα (10) ώρες επιμόρφωσης στην ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω χρήσης των αντίστοιχων εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μετά την ολοκλήρωση της αίτησής τους και αφού η τελευταία τύχει της δέουσας επεξεργασίας από τους συμπράττοντες φορείς, λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (email), διά του οποίου πληροφορούνται για το τμήμα επιμόρφωσης που εντάσσονται, σύμφωνα πάντα με την ειδικότητά τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος (παράδοση σχετικού εκπαιδευτικού σεναρίου), οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης της επιμόρφωσης.

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση
Άρθρο 4
Πλαίσιο επιμόρφωσης

Οι Επιμορφωτές αναλαμβάνουν την επιμόρφωση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε στην σύγχρονη είτε στην ασύγχρονη μορφή της.

Κάθε Επιμορφωτής αναλαμβάνει ένα ή περισσότερα τμήματα επιμόρφωσης, το καθένα από τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εξήντα (60) επιμορφούμενους.

Η επιμόρφωση για τη σύγχρονη εκπαίδευση, περιλαμβάνει:

α) παιδαγωγικές αρχές αξιοποίησης της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις διάφορες βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Ανάδειξη των ρόλων του εκπαιδευτικού, του μαθητή και των γονέων/ κηδεμόνων, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών αξιοποίησης εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, με αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex για τη διαχείριση της επικοινωνίας εκπαιδευτικού – μαθητή,

β) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο eclass (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό) και σχεδιασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων, και

γ) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο e-me (π.χ. quiz, πληροφοριακό υλικό, εκπαιδευτικό υλικό τα οποία θα αναρτηθούν στο e-me) και σχεδιασμός σεναρίων σε διδακτικά αντικείμενα αντίστοιχα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των επιμορφούμενων.

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση
Η επιμόρφωση για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει:

Αυτόνομη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που διαμορφώνεται για τις ανάγκες της δράσης (υλικό διάρκειας έως 6 ώρες), από τους επιμορφούμενους, αναλαμβάνοντας ατομικά, την εκπόνηση μιας εργασίας με θέμα τον σχεδιασμό διδακτικού σεναρίου για τη διδασκαλία μιας (ωριαίας) διδακτικής ενότητας σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εργασία υποβάλλεται από τον επιμορφούμενο στο e-class ή στο e-me.

Οι Eπιμορφωτές μελετούν τις εργασίες παρέχοντας ανατροφοδότηση στους επιμορφούμενους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ (8) εβδομάδων της επιμόρφωσης ανά τμήμα, παρέχεται υποστήριξη και καθοδήγηση στους επιμορφούμενους ώστε να κατακτήσουν γνώσεις και δεξιότητες.

Με το πέρας της διαδικασίας, οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν βεβαίωση επιμόρφωσης.

Οι επιμορφωτές λαμβάνουν βεβαίωση απασχόλησης δια της οποίας βεβαιώνεται ότι συμμετείχαν, ως επιμορφωτές, στο εν θέματι πρόγραμμα.

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση
Άρθρο 5
Μοριοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι εμπίπτουν σε μια (1) τουλάχιστον από τις κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσης, μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, λαμβανομένων υπόψη των μονάδων μοριοδότησης και της διαθεσιμότητας των ενδιαφερομένων, όπως εκείνες εξειδικεύονται στον κάτωθι πίνακα:

Πίνακας
Α/Α Κριτήρια Μονάδες
Μοριοδότησης
1 Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών 30
2 Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών σε θέματα
Εκπαίδευσης ή/και ΤΠΕ
25
3 Πρότερη εμπειρία ως
Επιμορφωτής Β’ Επιπέδου σε
θέματα Εκπαίδευσης και ΤΠΕ
20
Πρότερη Εμπειρία ως
επιμορφωτής/τρια/διδάσκων/
ουσα σε μία (1) τουλάχιστον
από τις κάτωθι κατηγορίες:
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
σε προγράμματα που
υλοποιήθηκαν αποκλειστικά
από απόσταση. Τα εν λόγω
προγράμματα επιμόρφωσης
πρέπει να είναι διάρκειας ίσης
ή μεγαλύτερης των 30 ωρών
Α/Α Κριτήρια Μονάδες
Μοριοδότησης
4 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
σε προγράμματα που
υλοποιήθηκαν σε συνδυασμό
διά ζώσης και από απόσταση.
Τα εν λόγω προγράμματα
επιμόρφωσης πρέπει να είναι
διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης
των 30 ωρών.
Σε Προπτυχιακά/Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών με
συνολική πρότερη εμπειρία
διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο,
διάρκειας τουλάχιστον είκοσι
(20) ωρών, στο γνωστικό
αντικείμενο της ειδικότητας,
που θα αιτηθούν να είναι
επιμορφωτές
15
5 Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου
στη χρήση και αξιοποίηση
των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική
Διαδικασία
10

 

Κάθε κριτήριο μοριοδοτείται μία φορά ανεξαρτήτως του πλήθους των Τίτλων Σπουδών/Πιστοποιήσεων/Επι- μορφωτικών Προγραμμάτων. Εφόσον προκύψουν ισοβαθμίες η επιλογή γίνεται:

α) κατά προτεραιότητα ακολουθώντας τα ανωτέρω κριτήρια με την προαναφερθείσα σειρά κατάταξης (1 έως 5).

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα των υποψηφίων, επιλέγο- νται αρχικά όσοι πληρούν το 1ο κριτήριο (Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών), στη συνέχεια όσοι πληρούν το 2ο κριτήριο (κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) και ομοίως για 3ο, 4ο και 5ο κριτήριο.

β) Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας η επιλογή πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως.

Οι Επιμορφωτές ομαδοποιούνται στα ΥποΜητρώα και στις ειδικότητες που προαναφέρθηκαν και δημιουργείται τελική σειρά κατάταξης ανά ειδικότητα.

Άρθρο 6
Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης

Εντός του Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώντεται το πρώτο, πιλοτικό τμήμα επιμόρφωσης στην ειδικότητα των Μαθηματικών (ΠΕ03).

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ξεκινά εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021.

Δείτε την Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για την ταχύρρυθμη επιμόρφωση
Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5727 – 28.12.2020 Ταχύρρυθμη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Σοφία Ζαχαράκη-απoλογισμός 2020: Στη διαδρομή της μάθησης κανένας δρόμος δεν μπορεί να καταλήγει σε αδιέξοδο
 Απολογισμός Κεραμέως 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση