Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καθορισμός νέων ημερομηνιών αιτήσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Καθορισμός νέων ημερομηνιών αιτήσεων για Μητρώο Επιμορφωτών και δήλωσης συμμετοχής επιμορφούμενων με νέα ΚΥΑ.

Ταχύρρυθμη επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Με την υπ. αριθμ. 5125/Ε3 Κοινή Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως και της Υφυπουργού κας Ζέττας Μακρή τροποποιείται η υπό στοιχεία 174545/Ε3/ 22.12.2020 Κοινής Απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση” (Β’ 5727).

Η τροποποίηση έχει να κάνει με τον ορισμό της Παρασκευής 29 Ιανουαρίου 2021 ως καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών.

Στην νέα ΚΥΑ επισημαίνεται πως δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών μέχρι την έκδοση της.

Επίσης

Αναφορικά με τη Δήλωση Συμμετοχής Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (αναπληρωτές,μόνιμοι ή ωρομίσθιοι) στο πρόγραμμα επιμόρφωσης ως επιμορφούμενοι, στην νέα ΚΥΑ καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2021.

______________________

Αναλυτικά η ΚΥΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174545/Ε3/ 22.12.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β’ 5727).

Άρθρο μόνο

Η υπό στοιχεία 174545/Ε3/28-12-2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 5727) τροποποιείται ως εξής:

1. Ως καταληκτική προθεσμία του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2, σχετικά με την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών, ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών μέχρι την έκδοση της παρούσας.

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλουν, μέχρι και την 31.01.2021, ηλεκτρονική αίτηση οι εξής:».

Δείτε σε μορφή pdf την ΚΥΑ Τροποποίηση ΚΥΑ “Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση”

Δείτε σχετικά

Επιμόρφωση ψηφιακών δεξιοτήτων: 80.000 οι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτικοί μέχρι στιγμής
Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ΦΕΚ με τη διαδικασία
Δείτε την Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για την ταχύρρυθμη επιμόρφωση
Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 5727 – 28.12.2020 Ταχύρρυθμη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε ακόμη

Υπολογισμός μισθοδοσίας εκπαιδευτικών 2021: Μονίμων-αναπληρωτών-ωρομισθίων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση