Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τελικός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών σχολείων 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τελικός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών σχολείων των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού σχολικού έτους 2023-24.

Τελικός αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών σχολείων

Ανακοίνωση ΥΠΑΙΘΑ

Τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου-Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία σχ έτους 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι αναρτάται ο τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, σχολ. έτους 2023-2024, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, όπως κυρώθηκε με την αριθμ. 149398/Ε1/29-12-2023 (ΑΔΑ: 673Ω46ΝΚΠΔ-5ΞΥ) υπουργική απόφαση

Σε όλους τους ανωτέρω υποψηφίους έχει προστεθεί ένα επιπλέον μόριο για την πρώτη τους επιλογή.

Αναλυτικά

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε τον κάτωθι Τελικό Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των αντικειμένων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για το διδακτικό έτος 2023-2024:

Ο τελικός αξιολογικός πίνακας ΕΔΩ

_______________________________

Για την κύρωση των Πινάκων ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

  • Η υπ. αριθμ. 90505/Ε1/11-8-2023 (ΑΔΑ: 6ΤΜΔ46ΝΚΠΔ-ΗΧΚ) πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με θέμα «Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2023-2024».
  • Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, εξειδικευμένων στη διδασκαλία των αντικειμένων των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματογράφου και Χορού, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως διαβιβάστηκαn στην υπηρεσία στις 19-12- 2023 (αριθμ. 33/19-12-2023 έγγραφο της Επιστημονικής Επιτροπής Καλλιτεχνικής Παιδείας).

Δείτε επίσης

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Προκήρυξης Ειδικής Αγωγής και Γενικής Παιδείας | Ανακοινοποίηση 

Ολες οι προσλήψεις αναπληρωτών έως σήμερα

Ποινές αναπληρωτών όταν δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται | Οι 4 περιπτώσεις 

Καθηκοντολόγια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ-Παράλληλη-Τ.Ε-Δ/ντων-Συμβ. Εκπ/σης-Συλλ. διδ/ντων 

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη | Τι ισχύει

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση