Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τέσσερις θέσεις καθηγητών σε ισάριθμα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τέσσερις θέσεις καθηγητών σε ισάριθμα Τμήματα: Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις τέσσερις θέσεις είναι στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

Τέσσερις θέσεις καθηγητών σε ισάριθμα Τμήματα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Ιστορίας – Αρχαιολογίας, 2) Φιλολογίας, 3) Μαθηματικών και 4) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λαϊκός Πολιτισμός».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3037/10.12.2021 τ.Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας: 15.12.2021)

ΑΔΑ: Ψ4ΜΓ469Β7Θ-ΣΩ2

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 25254

Τμήμα Φιλολογίας

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3037/10.12.2021 τ.Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας: 15.12.2021)

ΑΔΑ: 6ΖΣΡ469Β7Θ-ΣΗΡ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 25255

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Μαθηματικών

  • Τομέας Εφαρμοσμένης Ανάλυσης

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορικές Εξισώσεις: Μαθηματική Θεωρία και Αριθμητική Ανάλυση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3037/10.12.2021 τ.Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας: 15.12.2021)

ΑΔΑ: Ω0ΥΣ469Β7Θ-ΖΨ5

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 25256

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

– Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Υδάτινα Οικοσυστήματα – Οικολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3037/10.12.2021 τ.Γ΄ – (ημερομηνία κυκλοφορίας: 15.12.2021)

ΑΔΑ: 61ΚΘ469Β7Θ-ΣΘ1

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 25257

Προθεσμία

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 17 Φεβρουαρίου 2022.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Περαιτέρω πληροφορίες

– Ιστορίας – Αρχαιολογίας: e-mail: secr–ha@upatras.gr – τηλ.: 26410- 74233/74232.

– Φιλολογίας: e-mail: philsec@upatras.gr – τηλ.: 2610 969757-760.

– Μαθηματικών: e-mail: secr-math@math.upatras.gr – τηλ.: 2610 996735.

– Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: e-mail: foodscsecr@upatras.gr – τηλ.: 26410- 74131.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Θέσεις καθηγητών σε τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 
Πρόσληψη διδασκόντων σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Μία θέση μέλους ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης
Δείτε ακόμη
Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών
Είκοσι θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Υποτροφίες ΙΚΥ και British Council: Mε προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση