Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τέσσερις θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τέσσερις θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Γεωπονίας: Η αίτηση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται μέχρι τις 14-01-2022.

Τέσσερις θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Γεωπονίας

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην αριθμ. 65η/23.12.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων, στο πλαίσιο λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. 1722/τ.Β΄/16.05.2019, για το εαρινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Θέσεις

Προκηρύσσει συνολικά τέσσερις (4) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Οι επιπτώσεις της διαχείρισης των ζώων και της υγείας τους στο μικροβιακό οικοσύστημά τους και σε μικροοργανισμούς δείκτες των μεθόδων εκτροφής», (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: Τζώρα Αθηνά, Καθηγήτρια, email tzora@uoi.gr).
  • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Συστήματα εκτροφής και διαχείρισης πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και οι επιπτώσεις τους στην υγεία, την υγιεινή τους και την ορθολογική βιωσιμότητά τους» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: Σκούφος Ιωάννης, Καθηγητής, email jskoufos@uoi.gr).
  • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Αξιολόγηση παραμέτρων καλλιεργειών και εδάφους στο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης» (Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: Τσιρογιάννης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, email itsirog@uoi.gr).
  • Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα στην επιστημονική περιοχή: «Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στο πλαίσιο αποτελεσματικής διαχείρισης άρδευσης»(Επιβλέπων μέλος Δ.Ε.Π.: Τσιρογιάννης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, email itsirog@uoi.gr).
Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να αποστείλουν την Αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας (Ηλεκτρονική Δ/νση: deagri@uoi.gr, τηλ. επικ: 26810 50230/50200/50179) μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2021.

Δικαιολογητικά

– Αίτηση υποψηφιότητας για το Π.Δ.Σ., στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο προτεινόμενος επιβλέπων, ο προτεινόμενος τίτλος καθώς και η προτεινόμενη γλώσσα της διδακτορικής διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.

– Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (σύντομη ανασκόπηση της υπάρχουσας γνώσης και τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας της προτεινόμενης έρευνας και της συμβολής της στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης).

– Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών.

– Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίων/διπλωμάτων από τον ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής).

– Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλους τους τίτλους και τα έτη σπουδών.

– Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Γ1/C1 (σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά γλωσσικά επίπεδα) της Αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας.

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

– Δύο (2) συστατικές επιστολές από Μέλη Δ.Ε.Π., Ερευνητές (ή από εργοδότη αν αφορά προϋπηρεσία σε ερευνητικό πρόγραμμα ή εργασία σε πιστοποιημένα εργαστήρια).

– Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).

– Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές.

– Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του/της υποψηφίου/ας θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του/της.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Είκοσι θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόσκληση σε φοιτητές για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 

Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης: Πρόσκληση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Επιστήμων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΑΠΘ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση