Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τέσσερις υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικά προβλήματα από την Μεσσηνία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τέσσερις υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές: Από το Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει κατά το διάστημα 8-9 Οκτωβρίου 2021.

Τέσσερις υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές

Το Ταμείο Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας προκηρύσσει σύμφωνα με το ΦΕΚ 113/Β/29-1-2009, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τις κάτωθι υποτροφίες σε σε νεοεισαχθέντες/-είσες προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/ φοιτήτριες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Που απευθύνονται

Χορηγούνται τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/ φοιτήτριες με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι/ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Κατάθεση αιτήσεων

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας (Μητροπολίτου Μελετίου 13, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα).

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών
  • Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 17:00-19:00.
  • Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρες 10:00-12:00.
Δικαιολογητικά

1. Αίτηση (Αναφέρονται προσωπικά στοιχεία όπως το Ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, κατηγορία υποτροφίας, τα συνημμένα δικαιολογητικά). Το πρότυπο της αίτησης χορηγείται από τη Γραμματεία του Ταμείου.

2. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

3. Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (πρωτότυπη).

5.  α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορείας του προηγούμενου έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του/της αιτούντος/αιτούσας.

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα εις την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από όπου θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια, η ηλικία (μέχρι 30), η καταγωγή και μόνιμη κατοικία (πρωτότυπο).

7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/υποψήφιας ότι δε λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή (πρωτότυπο).

8. Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο/η αιτών/αιτούσα είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του/της στην Ανώτατη Εκπαίδευση (πρωτότυπη).

9. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας.

10. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση του/της υποψηφίου/υποψήφιας.

Περαιτέρω πληροφορίες
  • Τηλ. επικοινωνίας: 6937482151
  • email: taamfimm@yahoo.gr

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης
Θέσεις σε ΙΕΚ Υπουργείου Παιδείας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 20.000 επιπλέον θέσεις και οι εγγραφές επιτυχόντων ΔΙΕΚ
ΦΕΚ: Τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών Πανελλαδικών και εξετάσεων Ελλήνων εξωτερικού 2021-Ελεγχος covid
Μηχανογραφικό υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις-Ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση