Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τέσσερις υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τέσσερις υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό: Χορηγούνται από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου. Αιτήσεις ηλεκτρονικά από 11 Οκτωβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2021.

Τέσσερις υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό

Προκηρύσσεται η χορήγηση με επιλογή τεσσάρων (4) υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ζωής Σούτσου, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Προϋποθέσεις

1. Πτυχίο Θετικών Επιστημών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» των παρακάτω Σχολών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αθήνας:

i) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 • Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Σχολή Χημικών Μηχανικών
 • Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
 • Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
 • Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

ii) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος με τρία (3) τμήματα:

 • Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
 • Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
 • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης με δύο (2) τμήματα

 • Βιοτεχνολογίας
 • Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου

iii) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σχολή Θετικών Επιστημών με επτά (7) τμήματα:

 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Μαθηματικών
 • Βιολογίας
 • Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
 • Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
 • Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

iv) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σχολή Επιστημών & Τεχνολογίας με δύο (2) τμήματα:

 • Πληροφορικής
 • Στατιστικής

v) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών με δύο (2) τμήματα:

 • Οικιακής Οικονομίας
 • Οικολογίας & Γεωγραφίας

Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας με ένα (1) τμήμα:

 • Πληροφορικής και Τηλεματικής

2. Ηλικία έως 36 ετών.

3. Εγγραφή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού.

Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 έως και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Δικαιολογητικά

1) Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου.

2) Αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

3) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας.

4) Βεβαίωση του ημεδαπού Α.Ε.Ι. περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών.

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έχει λάβει ούτε λαμβάνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και προηγούμενα υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για τον ίδιο κύκλο σπουδών, για τον οποίο αιτείται την χορηγία, από το κληροδότημα ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ ή από άλλο κληροδότημα, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται

α) είτε ηλεκτρονικά, με σάρωση και υποβολή τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση,

β) είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 Μαρούσι.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε επίσης
Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης: Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης: Χορήγηση δύο μεταπτυχιακών υποτροφιών για σπουδές στη Γαλλία 
Τέσσερις υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικά προβλήματα από την Μεσσηνία
Υποτροφίες για σπουδές στην Ελβετία από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση