Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών για ανατροφή τέκνου: Ανάγκη νέας Γνωμοδότησης του ΝΣΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών για ανατροφή τέκνου: Ανάγκη νέας Γνωμοδότησης του ΝΣΚ υπό το φως των νέων νόμων 4808/2021 και 4830/2021.

Τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών

“Οι ειδικές διατάξεις της περίπτωσης Ε’ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), οι οποίες ορίζουν – μεταξύ άλλων – ότι η (μακροχρόνια) άδεια άνευ αποδοχών των εκπαιδευτικών χορηγείται “μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους”, υπερισχύουν των γενικών διατάξεων που εφαρμόζονται στους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους”, απάντησε μεταξύ άλλων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε αίτηση μόνιμης εκπαιδευτικού με τέκνα κάτω των 8 ετών, για άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν.4830/2021.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Επιπροσθέτως η Διεύθυνση Α/θμιας επισημαίνει ότι:

“Η αριθ. 80/2016 γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρει ότι για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζεται η ειδική διάταξη του άρθρου 16 περ. Ε του ν. 1566/1985 (Α’ 167), συμπληρωματικά δε η διάταξη του άρθρου 53 παρ. 1 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και μόνο ως προς το διαδικαστικό θέμα της υποχρεωτικής χορήγησής της και χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε (μακροχρόνια, άνω του ενός μηνός) άδεια άνευ αποδοχών (για σοβαρούς λόγους, για ανατροφή τέκνου κ.α.) εκπαιδευτικών χορηγείται έως 31 Αυγούστου”.

Ερώτηση στη Βουλή

Επί του θέματος έχει κατατεθεί Ερώτηση στη Βουλή στα πλαίσια Κοινοβουλευτικού Ελέγχου από 11 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον μήνα Ιούνιο 2022, η οποία δεν έχει απαντηθεί από το ΥΠΑΙΘ, σύμφωνα με την οποία:

“Πολλές καταγγελίες εκπαιδευτικών αναφέρουν πως σε αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για να λάβουν την άδεια υπάρχει είτε απόρριψη λόγω μη επαρκών οδηγιών από το Υπουργείο είτε διότι αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών υποχρεωτικά έως 31-8-2022! Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκπαιδευτικός που έκανε αίτηση τον Ιανουάριο του 2022 για να λάβει 2 μήνες άδεια, την υποχρεώνουν να λάβει όλη τη 4μήνη άδεια και την επεκτείνουν και έως 31-8 άνευ αποδοχών”.

Μάλιστα οι Βουλευτές ρωτούν την αρμόδια Υπουργό αν προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας να εφαρμόσει τις διατάξεις των ν. 4808/2021 και 4830/2021, για τους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν τα νόμιμα κριτήρια και επιθυμούν να λάβουν την αναφερόμενη άδεια χωρίς εμπόδια.

Τι προβλέπουν οι νόμοι 4808/2021 και 4830/2021

Σύμφωνα με την Ερώτηση:

“Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (L 188) πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.4808/2021 και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 και της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν.4830/2021.

Με το άρθρο 28 ν.4808/2021 ορίζεται ότι «κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τους δύο πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό».

Στο άρθρο 56 αναφέρεται πως «Η άδεια των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του ενός (1) μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα τεσσάρων (4) μηνών της άδειας του πρώτου εδαφίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 2019/1158 Οδηγία ΕΕ, η εν λόγω ρύθμιση προχώρησε προκειμένου να αυξηθούν τα κίνητρα ώστε οι εργαζόμενοι που είναι γονείς, να ενθαρρυνθούν και να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες από την εν λόγω – 2 – οδηγία περιόδους άδειας.

Για αυτό το λόγο προβλέφθηκε να δίνεται στους εργαζόμενους το δικαίωμα να λαμβάνουν ένα επαρκές επίδομα κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής”.

Δείτε ολόκληρη την Ερώτηση ΕΔΩ 

Χρειάζεται νέα Γνωμοδότηση

Μετά όλα αυτά είναι σαφές πως χρειάζεται νέα Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) υπό το φως του νέων νόμων 4808/2021 και 4830/2021 

Δείτε επίσης

Νόμος 4808/2021-διατάξεις αδειών: Πατρότητας-γονική-ανωτέρας βίας-φροντιστή-προστασίας οικογένειας 

Αδειες εκπαιδευτικών ΑμεΑ και υπαλλήλων με τέκνα με αναπηρία-Ωράριο | Παράθεση νομοθεσίας 

Διευκρινίσεις για άδειες και χορήγηση αυτών με παραδείγματα-Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών 

Αδειες νεοδιόριστων έως τέλος 2022: Παράθεση νομοθετικού πλαισίου 

Αδειες μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Αναλυτικός οδηγός Υπ. Παιδείας-Ποιες δικαιούνται-Νομοθετικό πλαίσιο 

Αδεια ανατροφής μόνιμων εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ: Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και για τους νεοδιόριστους 

Αδειες άνευ αποδοχών-νεοδιόριστοι: Δίδονται όπως και στους λοιπούς εκπαιδευτικούς-Όχι πάνω από 5 έτη

Κανονική και αναρρωτική άδεια νεοδιόριστων: Τι δικαιούνται και πως χορηγείται | Εγγραφο 

Αδειες νεοδιοριζόμενων: Κανονική-Αναρρωτική-Γονική-Ανευ αποδοχών-μητρότητας-ειδικές-εκπαιδευτική

Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες

Δείτε ακόμη

Οδηγός εκπαιδευτικού-ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Νομοθεσία-Λειτουργία Α/θμιας και Β/θμιας-Νεοδιόριστοι-Αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Η ταυτότητα των κλάδων-Δομές απασχόλησης-Καθηκοντολόγια-Ιστορική αναδρομή 

Ωράριο εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Νηπιαγωγεία-Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια-Ειδικά σχολεία-ΚΕΔΑΣΥ-ΕΔΥ

Αναρρωτικές άδειες: Ψηφιοποίηση της διαδικασίας χορήγησης σε υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ 

Πριν φύγετε

Κατανομή μαθητών ΑμεΑ σχολείων ΠΕ και ΔΕ | Νομοθεσία 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση