Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θα εκδοθεί η Προκήρυξη για την Ειδική Αγωγή εμπρόθεσμα; Ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Εσωτερικών-ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θα εκδοθεί η Προκήρυξη για την Ειδική Αγωγή εμπρόθεσμα; Ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Εσωτερικών-ΑΣΕΠ από την κα Αγγελική Αδαμοπούλου, Ανεξάρτητη Βουλευτή Α΄ Αθηνών.

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών κο Μ. Βορίδη κατέθεσε η κα Αγγελική Αδαμοπούλου, Ανεξάρτητη Βουλευτής Α΄ Αθηνών, με θέμα “Σε αναμονή της προκήρυξης για την Ειδική Αγωγή και τα νομοθετημένα χρονικά όρια κατάρτισης των πινάκων κατάταξης“.

Η Βουλευτής ρωτά τον Υπουργό σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το ΑΣΕΠ ώστε να είναι εφικτή η εναρμόνιση, τόσο της έκδοσης της προκήρυξης όσο και των προσωρινών αποτελεσμάτων, με το καθορισμένο νομοθετικά χρονικό πλαίσιο.

Επιπροσθέτως ρωτά για το αν είναι διατεθειμένο το ΑΣΕΠ να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες όπως είναι η  υπερωριακή εργασίας των υπαλλήλων, ώστε να προκύψουν εμπρόθεσμα (31 Αυγούστου 2022) τα αποτελέσματα της εν αναμονή προκήρυξης.

Ακολουθεί η Ερώτηση
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τoν Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη.

Θέμα: “Σε αναμονή της προκήρυξης για την Ειδική Αγωγή και τα νομοθετημένα χρονικά όρια κατάρτισης των πινάκων κατάταξης.”

Κύριε Υπουργέ,

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και οι γονείς των παιδιών στα οποία παρέχεται ειδική αγωγή επιθυμούν το αυτονόητο για ένα ευνομούμενο κράτος.

Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί αιτούνται να βρίσκονται έγκαιρα στις θέσεις τους, από την αρχή του σχολικού έτους με διαφανείς διαδικασίες και αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής.

Mε το υπ’ αριθ. πρωτ. 167857/ΓΔ5/22-12-2021 έγγραφο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υπέβαλε αίτημα προς τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. για την προκήρυξη της διαδικασίας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, ανά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), όπως επίσης και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Υπό την αναμονή της κοινοποίησης του χρονοδιαγράμματος υπενθυμίζεται ότι οι υφιστάμενοι Αξιολογικοί Πίνακες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν ισχύ έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Αυτό προβλέπει η παράγραφος δ’ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020, με την οποία καταργήθηκε η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019.

Με δεδομένο ότι η προκήρυξη που αφορά στην κατάρτιση πινάκων Ειδικής Αγωγής καθορίζεται από σαφές χρονικό περιθώριο, είναι αντιληπτό ότι το Α.Σ.Ε.Π. θα έπρεπε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να δρομολογηθεί η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης άμεσα.

Εν προκειμένω, αφενός είναι ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση της προκήρυξης έναντι άλλων προκηρύξεων, οι οποίες δεν δεσμεύονται από παρόμοιους νομοθετημένους χρονικούς περιορισμούς · αφετέρου χρειάζεται να προβεί στη θέσπιση υπερωριακής εργασίας, όπως προέβλεπε προηγούμενη προκήρυξη, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι έτοιμα προς δημοσίευση έως τον Αύγουστο του 2022, καθώς αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται από την προαναφερόμενη νομοθεσία. Δεδομένης της καθυστέρησης έκδοσης της προκήρυξης, είναι προφανές ότι το Α.Σ.Ε.Π. ουδέποτε έδωσε την αρμόζουσα προτεραιότητα στην έκδοση της συγκεκριμένης προκήρυξης, γνωρίζοντας ωστόσο τον χρονικό περιορισμό που τη διέπει.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Α.Σ.Ε.Π. ώστε να είναι εφικτή η εναρμόνιση – τόσο της έκδοσης της προκήρυξης όσο και των προσωρινών αποτελεσμάτων – με το καθορισμένο νομοθετικά χρονικό πλαίσιο;

– Είναι διατεθειμένο το Α.Σ.Ε.Π. να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες όπως είναι για παράδειγμα η λήψη απόφασης του Προέδρου του περί υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων, ώστε να προκύψουν τα αποτελέσματα της εν αναμονή προκήρυξης εντός χρονικού πλαισίου που να συμφωνεί με το νομοθετημένο χρονικό όριο, ήτοι 31 Αυγούστου 2022;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αγγελική Αδαμοπούλου  – Ανεξάρτητη Βουλευτής Α΄ Αθηνών

Δείτε επίσης

Κεραμέως για νέα Προκήρυξη ειδικής αγωγής και μόνιμους διορισμούς 

Νέα προκήρυξη Ειδικής Αγωγής: Αναμονή 3 μήνες μετά το αίτημα ΥΠΑΙΘ προς ΑΣΕΠ-Σύγκριση με την 3ΕΑ/2019 

Η απάντηση στο εξώδικο για τη νέα Προκήρυξη Ειδικής Αγωγής από το Υπουργείο Παιδείας 

Μόνιμοι διορισμοί 2022: Από τους υπάρχοντες  πίνακες-Τέλος Απριλίου θα έχουμε αριθμό-Από τι θα εξαρτηθεί 

Ενημέρωση για νέους διορισμούς-νέα Προκήρυξη ΕΑΕ-Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης-Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ 

Πριν φύγετε

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση