Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις άμισθων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις άμισθων υποψήφιων διδακτόρων: Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα λάβει χώρα από τις 23 Μαρτίου έως τις 10 Απριλίου 2021.

Θέσεις άμισθων υποψήφιων διδακτόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμό 314/16.3.2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο:

«Έλεγχος Ρύπανσης».

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμό 314/16.3.2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με γνωστικό αντικείμενο:

«Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος».

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι απόφοιτοι τμημάτων ΔΠΦΠ ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Χημικών ή Χημικών Μηχανικών ή Επιστημών Περιβάλλοντος ή άλλων συναφών Τμημάτων με το γνωστικό αντικείμενο των διδακτορικών διατριβών

– και να υποβάλλουν από τις 23 Μαρτίου 2021 έως τις 10 Απριλίου 2021 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης (την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ),

– ή έντυπη αίτηση την οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, 1ος όροφος Νέου Κτιρίου), Υπεύθυνη: κα Τσέλιου – Τηλ. 26410 74122 – e-mail: etseliou@upatras.gr, μαζί με τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει τη σχετική αίτηση μέσω της δικτυακής πύλης ή στην γραμματεία του τμήματος συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και γενικό προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής, αν αυτό προβλέπεται, και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος.

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση την προκήρυξη/πρόκληση ενδιαφέροντος.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Προσχέδιο της προτεινομένης διδακτορικής διατριβής ή στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.

δ) Πιστοποιητικό καλής γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.

στ) Αντίγραφα δημοσιεύσεων που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

ζ) Φωτοτυπία ταυτότητας.

ε) Αντίγραφα των πτυχίων/μεταπτυχιακών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υπό προκήρυξη θέσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Μαρία Αντωνοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος (e-mail: mantonop@upatras.gr).

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τις δύο θέσεις.

Δείτε επίσης
Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων με 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές: Από το Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Γεωπονίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από το Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση