Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις εκπαιδευτικών-Κοινωνικών Λειτουργών-Νοσηλευτών-Προσωπικού εστίασης στον ΟΠΚΑΠ Αγ. Δημητρίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις εκπαιδευτικών-Κοινωνικών Λειτουργών-Νοσηλευτών-Προσωπικού εστίασης και άλλου εποχικού προσωπικού στον ΟΠΚΑΠ Αγίου Δημητρίου, για τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα για το έτος 2023 – Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9-6-2023, ώρα 12:00μμ.

Θέσεις εκπαιδευτικών-Κοινωνικών Λειτουργών-Νοσηλευτών-Προσωπικού εστίασης

Πράσκληση

«Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρεις μήνες για τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα για το έτος 2023»

Η πρόεδρος του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) Αγίου Δημητρίου Αττικής κα Όλγα Σιουμπάλα, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, για την κάλυψη εποχικών αναγκών και συγκεκριμένα τη στελέχωση της κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα, θέση Περιβολάκια, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τριών μηνών.

Αιτήσεις

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: opkap@dad.gr, απευθύνοντας τη στη Διεύθυνση Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας – Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Διοικητικού, υπόψη κ. Δημολά Ε. και Κωνσταντίνου Αικ. (τηλ.: 2132007713-712).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9-6-2023, ώρα 12:00μμ.

Οι θέσεις αφορούν στις ειδικότητες

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ – ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ  – ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ με ειδικότητα ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ – ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ με ειδικότητα ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ με ειδικότητα ΠΛΥΝΤΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ – ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

4. Λοιπά προσόντα εκτός τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β: Απαιτούμενα Προσόντα

5. Απόδειξη κατασκηνωτικής εμπειρίας

6. Βιογραφικό Σημείωμα

Δείτε την Πρόσκληση  εδώ

Εντυπο υποβολής αίτησης ΟΠΚΑΠ

Δείτε επίσης

IdEF Κατάρτιση-ΚΔΒΜ: Πρόσκληση για διοικητικά στελέχη πλήρους απασχόλησης 

Θέση Ειδικού Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης για το Ιδρυμα για το Παιδί “Η Παμμακάριστος” 

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Εορτάστηκαν τα 30 χρόνια λειτουργίας

Εκλογές 25ης Ιουνίου 2023: Τί ισχύει και τί αλλάζει σε σχέση με εκείνες της 21ης Μαΐου 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση