Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις εκπαιδευτών-ΚΛ-Εργοθεραπευτή-Γυμναστή στο ΚΔΑΠ Παμμακαρίστου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις εκπαιδευτών-ΚΛ-Εργοθεραπευτή-Γυμναστή στο ΚΔΑΠ Παμμακαρίστου – Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έως 18 Απριλίου 2022.

Θέσεις εκπαιδευτών-ΚΛ-Εργοθεραπευτή-Γυμναστή

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων απογευματινής απασχόλησης, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Α με Α “ΚΔΑΠ Α με Α ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ” που προτίθεται να λειτουργήσει, από το Σεπτέμβριο 2022.

Αναλυτικά
Θέσεις εκπαιδευτών-ΚΛ-Εργοθεραπευτή-Γυμναστή
Τέσσερις (4) θέσεις εκπαιδευτή/τριας

Νέα Μάκρη 22 Μαρτίου 2022

Αρ. πρωτ.: 293

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔ:(ΚΔΑΠ 03)

ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», καλεί υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων εκπαιδευτή/τριας ομάδας, απογευματινής απασχόλησης, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Α με Α «ΚΔΑΠ Α με Α ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ» που προτίθεται να λειτουργήσει, από το Σεπτέμβριο 2022.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΙΕΚ – ΤΕΙ – ΑΕΙ της ημεδαπής ή εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού με ειδικότητες όπως ειδική εκπαίδευση, ψυχολογία, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, εικαστικά κ.α. ή πολυετής εμπειρία ως «εμπειροτέχνης» σε ομαδικά προγράμματα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία.
 • Επιθυμητή η ειδίκευση στην ειδική αγωγή
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες)
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ικανότητα υλοποίησης προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Εμπειρία ειδικά σε πληθυσμό με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και τα όποια δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pammakaristos.eu αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος: Τηλ: 22940 91206, 22940  96013

Προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: έως 18 Απριλίου 2022

________________

Μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Νέα Μάκρη 22 Μαρτίου 2022

Αρ. πρωτ.: 291

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με ΚΩΔ:(ΚΔΑΠ 02)

ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», καλεί υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης κοινωνικού λειτουργού, απογευματινής απασχόλησης, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Α με Α «ΚΔΑΠ Α με Α ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ» που προτίθεται να λειτουργήσει, από το Σεπτέμβριο 2022.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες)
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ικανότητα σχεδιασμού προγραμμάτων παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Εμπειρία σε πληθυσμό με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και τα όποια δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pammakaristos.eu αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος: Τηλ: 22940 91206, 22940  96013

Προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: έως 18 Απριλίου 2022

________________

Θέσεις εκπαιδευτών-ΚΛ-Εργοθεραπευτή-Γυμναστή
Μια (1) θέση Εργοθεραπευτή/τριας

Νέα Μάκρη 22 Μαρτίου 2022

Αρ. πρωτ.: 290

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΩΔ:(ΚΔΑΠ 01)

ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», καλεί υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργοθεραπευτή/τριας, απογευματινής απασχόλησης, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Α με Α «ΚΔΑΠ Α με Α ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ» που προτίθεται να λειτουργήσει, από το Σεπτέμβριο 2022.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες)
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ικανότητα σχεδιασμού προγραμμάτων παρέμβασης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Εμπειρία σε πληθυσμό με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Γνώση αισθητηριακής ολοκλήρωσης (S.I-επιθυμητό)

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και τα όποια δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pammakaristos.eu αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος: Τηλ: 22940 91206, 22940  96013

Προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: έως 18 Απριλίου 2022

________________

Μια (1) θέση Γυμναστή/στριας

Νέα Μάκρη 22 Μαρτίου 2022

Αρ. πρωτ.: 293

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με ΚΩΔ:(ΚΔΑΠ 02)

ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ / ΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022

Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», καλεί υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης γυμναστή/στριας, απογευματινής απασχόλησης, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Α με Α «ΚΔΑΠ Α με Α ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ» που προτίθεται να λειτουργήσει, από το Σεπτέμβριο 2022.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Επιθυμητή η ειδίκευση στην ειδική αγωγή
 • Γνώση αγγλικών
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ
 • Απολυτήριο στρατού (για τους άνδρες)
 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού

Δεξιότητες που θα κριθούν κατά τη συνέντευξη:

 • Ικανότητα υλοποίησης προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας ομάδας
 • Εμπειρία ειδικά σε πληθυσμό με ΔΑΦ (Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος)
 • Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, ικανότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες

Διαδικασία Αξιολόγησης:

Μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των βιογραφικών, θα ακολουθήσει η διαδικασία προσωπικής συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και τα όποια δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pammakaristos.eu αναφέροντας τον κωδικό της θέσης.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος: Τηλ: 22940 91206, 22940  96013

Προθεσμίας υποβολής βιογραφικών: έως 18 Απριλίου 2022

Δείτε επίσης

ΦΕΚ: Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ-Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής προσωπικού

Νέα προκήρυξη Ειδικής Αγωγής: Αναμονή 3 μήνες μετά το αίτημα ΥΠΑΙΘ προς ΑΣΕΠ-Σύγκριση με την 3ΕΑ/2019 

Μόνιμοι διορισμοί 2022: Από τους υπάρχοντες  πίνακες-Τέλος Απριλίου θα έχουμε αριθμό-Από τι θα εξαρτηθεί 

Ενημέρωση για νέους διορισμούς-νέα Προκήρυξη ΕΑΕ-Ιδρυση Τμημάτων Ενταξης-Κανονισμό Λειτουργίας ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΕΕΚ 

Πριν φύγετε

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση