Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις εργασίας Κοινωνικών Φροντιστών: Για την στελέχωση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Μαρούσι

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις εργασίας Κοινωνικών Φροντιστών: Για την στελέχωση Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Μαρούσι-Πλήρους απασχόλησης.

Θέσεις εργασίας Κοινωνικών Φροντιστών

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αυτιστικών Ατόμων που εδρεύει στο Μαρούσι αναζητά δύο κοινωνικούς φροντιστές.

Αναλυτικά

Ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 1 ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 2», με κωδικό ΟΠΣ 5070895 και χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) «Αττική» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εργασίας για Κοινωνικό/-η Φροντιστή/-ρια.

Περιγραφή θέσης εργασίας

Θέση Εργασίας: Φροντιστής/ρια σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε 8ωρες κυλιόμενες βάρδιες με μηνιαίο πρόγραμμα.

Αριθμός Θέσεων: 2

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες:
  • Μεριμνά για την προσωπική τους υγιεινή
  • Είναι υπεύθυνος –η για την ασφάλεια τους
  • Διαχειρίζεται με τον υποδεδειγμένο από τον ψυχολόγο τρόπο τις κρίσεις των ενοίκων.
  • Μέριμνα για την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος των ενοίκων, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη λειτουργίας της ΣΥΔ.
  • Συμμετέχει ενεργά σε ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες των ενοίκων.
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
  • Πτυχίο Παιδαγωγικών σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Κοινωνικών Φροντιστών ή άλλο συναφές με τη φροντίδα ενηλίκων πτυχίο
  • Εμπειρία στη φροντίδα ατόμων με αυτισμό ή νοητική υστέρηση
  • Εθελοντική εργασία σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας.
  • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία εμψύχωσης νέων και δημιουργικής απασχόλησης

Αποστολή βιογραφικών μέσω email στο anagennisi03@yahoo.gr, με τίτλο «Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Φροντιστή»

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Συλλόγου: Τηλ: 210 8322477

Δείτε επίσης

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2021: Ανακοίνωση ΠΟΣΓΚΑμεΑ με όλες τις λεπτομέρειες του Προγράμματος
Πρόσκληση Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών: Για την εισαγωγή καταρτιζομένων
Πρoσλήψεις ΕΟΔΥ: Νοσηλευτές-Επισκέπτες Υγείας-Ιατροί-Βοηθοί
 Παραγωγή και διανομή βιβλίων Braille για το σχολικό έτος 2021-22 από το ΚΕΑΤ | Απόφαση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση