Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις εργασίας Ψυχολόγων-Κ.Λ.-Νοσηλευτών-Εκπ/κών-Δικηγόρων-Υπευθύνων καθημ. φροντίδας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις εργασίας Ψυχολόγων-Κ.Λ.-Νοσηλευτών-Εκπαιδευτικών-Δικηγόρων-Διερμηνέων-Μαγείρων-Υπευθύνων καθημερινής φροντίδας-Προσωπικού καθαριότητας στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ – Αιτήσεις έως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023.

Θέσεις εργασίας Ψυχολόγων-Κ.Λ.-Νοσηλευτών-Εκπαιδευτικών-Υπευθύνων καθημερινής φροντίδας

Προκήρυξη θέσεων εργασίαςΨυχολόγοι, Κοιν. Λειτουργοί, Δικηγόροι, Νοσηλευτές, Εκπαιδευτικοί, Μάγειρες, Υπεύθυνοι καθημερινής φροντίδας, Καθαριστές, Διερμηνείς στην ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ.

Οι ειδικότητες

  • Δύο (2) κοινωνικοί λειτουργοί πλήρους απασχόλησης.
  • Δύο (2) ψυχολόγοι πλήρους απασχόλησης.
  • Έξι (6) νομικοί σύμβουλοι/δικηγόροι με σύμβαση έργου.
  • Τρεις (3) νοσηλευτές (ΠΕ,ΤΕ ή ΔΕ) πλήρους απασχόλησης.
  • Δύο (2) εκπαιδευτικοί (δάσκαλος/φιλόλογος) πλήρους απασχόλησης.
  • Τέσσερις (4) μάγειρες ή βοηθοί μάγειρων πλήρους απασχόλησης.
  • Σαράντα πέντε (45) υπεύθυνοι καθημερινής φροντίδας πλήρους απασχόλησης.
  • Οχτώ (8) άτομα πλήρους απασχόλησης και ένα (1) μερικής απασχόλησης προσωπικό καθαριότητας
  • Τρία (3) άτομα πλήρους απασχόλησης και ένα (1) μερικής απασχόλησης διερμηνείς Σομαλικών
  •  Ένα (1) μερικής απασχόλησης διερμηνέας Αραβικών

Προθεσμία αιτήσεων-κατάθεσης δικαιολογητικών

Η προθεσμία αιτήσεων και κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 στις 15:00 π.μ.

Ακολουθεί η σχετική Ανακοίνωση

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ με έδρα τη Λέσβο, προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής της στην πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση φορέων για τη λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)» με Α/Α Πρόσκλησης ΟΠΣ 1646 για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα: Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για τους κωδικούς MIS: 6001655, 6001654, 6001653, 6001653, 6001651, 6001650. Με διάρκεια υλοποίησης από 1-8-2023 έως και 31/7/2024.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων, η παροχή σίτισης, και υποστηρικτικές υπηρεσίες στη Λέσβο.

Στο πλαίσιο του έργου η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας:

Τίτλος θέσης Κωδ Θέσης Θέσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Κ – Λ 2 πλήρης απασχ.
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥ 2 πλήρης απασχ.
ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΙΚ 6 σύμβαση έργου
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ  ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ ΝΟΣ 3 πλήρης απασχ.
ΕΚΠΑΙΔ/ΚΟΣ (Δάσκαλος ή Φιλόλογος) ΕΚΠ 2 πλήρης απασχ.
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Η ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ ΜΑΓ 4 πλήρης απασχ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΡ 45 πλήρης απασχ.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ ΚΑΘ 8 πλήρης απασχ. & 1 μερ. απασχ.
ΔΙΕΡΜΗΝ ΣΟΜΑΛΙΚΩΝ ΣΟΜ 3 πλήρης απασχ. & 1 μερ. απασχ.
ΔΙΕΡΜΗΝ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΑΡΑΒ. 1 μερ. απασχ.

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί, εφόσον η Ηλιακτίδα ενταχθεί στο έργο, με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης ανάλογα με τις ανάγκες των έργων (εκτός των δικηγόρων με σύμβαση έργου).

Η Προκήρυξη και η Αίτηση

Δείτε την Προκήρυξη με τις 9 ειδικότητες και όλες τις λεπτομέρειες, την  Υπεύθυνη δήλωση Μη Καταδίκης και την Αίτηση ειδικότητας από εδώ https://iliaktida-amea.gr/2023/06/30/jobs-30062023/

Δείτε επίσης

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα 

ΟΙΕΛΕ-Συνήγορος Πολίτη: Δικαιώματα παιδιού-Ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στα ιδιωτικά σχολεία-Summer camps και Κέντρα Μελέτης 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση