Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις Εργασίας στην Ελπίδα Ζωής: Κοινωνικός Λειτουργός, Εργοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις Εργασίας στην Ελπίδα Ζωής: Κοινωνικός Λειτουργός, Εργοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης “Ελπίδα Ζωής”.

Θέσεις Εργασίας στην Ελπίδα Ζωής

Μία (1) Θέση Κοινωνικού Λειτουργού

ΜΙΑ (1) Θέση Εργοθεραπευτή

ΜΙΑ (1) Θέση Φυσικοθεραπευτή

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

από 10/01/2020 έως και 22/01/2020

στην διεύθυνση ΑΜΚΕ «ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ» Νεοκαισάρεια, Ταχυδρομική θυρίδα 1024, Ιωάννινα.

Οι προκηρύξεις των θέσεων, όπου φαίνονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής είναι ανηρτημένες στον διαδικτυακό τόπο: www.epirussa.gr και στη σελίδα www.syd-elpidazois.gr.

Τυπικά Προσόντα για θέση Κοινωνικού Λειτουργού
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή
 • Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή
 • το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
 • Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
 • αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή
 • το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
 • αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
 • ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Αδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Εγγραφήστο Μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ)
 • Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975.

 

Τυπικά Προσόντα για θέση Εργοθεραπευτή
 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή
 • το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
 • αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή
 • δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
 • ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Aδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-19753.

 

Τυπικά Προσόντα για θέση Φυσικοθεραπευτή
 • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή
 • το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή
 • αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
 • Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή
 • ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (αποδεδειγμένη) στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Aδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Ηλικία: γεννημένοι-ες μετά την 1-1-1975.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ

Δείτε επίσης

Προσλήψεις ακαδημαϊκών υποτρόφων και διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρόσληψη διδασκόντων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόσληψη διδασκόντων σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Προκήρυξη πενήντα δύο (52) θέσεων καθηγητών στο ΕΚΠΑ 
Προκήρυξη δύο θέσεων καθηγητών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Δείτε ακόμη

Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη δύο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Δύο νέες θέσεις καθηγητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών 
Τμήμα Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου: Προκήρυξη δύο θέσεων ΔΕΠ
Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη 5 θέσεων καθηγητών
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση