Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις εργοθεραπευτή και ειδικού παιδαγωγού για το Ιδρυμα για το παιδί “Η Παμμακάριστος”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις εργοθεραπευτή και ειδικού παιδαγωγού για τις ομάδες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος για το παιδί “Η Παμμακάριστος”.

Θέσεις εργοθεραπευτή και ειδικού παιδαγωγού

Nέα Μάκρη, 04 Φεβρουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 128

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 2. Την ανάγκη κάλυψης θέσεων εργοθεραπευτή και ειδικών παιδαγωγών για τις υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος, για εφήβους & νέους με αυτισμό και / ή νοητική αναπηρία,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 2 (ΔΥΟ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
(Α) Κωδ.(Ε.Ι.) θέση Εργοθεραπευτή

    για τις ομάδες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ – ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο, εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής -κατά προτίμηση- για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Αναπηρία.
 • Γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ.
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών με ειδίκευση -κατά προτίμηση- στον αυτισμό.
 • Εξειδίκευση / ειδικές γνώσεις παρέμβασης σε προγράμματα «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ».
(Β)  Κωδ.(ΕΚ.Ο.) θέση Ειδικού Παιδαγωγού

      για τις ομάδες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI / Ι.Ε.Κ. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο του εξωτερικού, σε κάποια από τις ακόλουθες ειδικότητες: «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση», «Ψυχολογία», «Κοινωνική Εργασία», «Λογοθεραπεία», «Εργοθεραπεία», «Ειδική Φυσική Αγωγή», «Νοσηλευτική».
 • Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής -κατά προτίμηση- για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Αναπηρία.
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.
 • Γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών με ειδίκευση -κατά προτίμηση- στον αυτισμό.
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ

 Οι υποψήφιοι/ες  και για τις δύο θέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη  Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, 19 005 Νέα Μάκρη), σε φάκελο με τον κωδικό της θέσης για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα, ο οποίος περιέχει:

 • Ενυπόγραφη αίτηση
 • Τίτλο/τίτλους σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του/της

Όσοι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος, Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 10.00 και 14.00.

Tel.: 22940 – 91206/96013

Fax: 22940 – 91407

E- mail: info@pammakaristos.eu

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Νικόλαος Ρούσσος

Δείτε επίσης

Πρόσληψη 1040 ερευνητών από την ΕΛΣΤΑΤ: Το ΦΕΚ με την ΚΥΑ που καθορίζει διάρκεια έργου και επιθυμητά προσόντα
Ερευνα για Τηλεκπαίδευση: Mαθητές μιλούν για άγχος, ψυχική εξάντληση, μοναξιά, φόβο, θλίψη, θυμό
 11 κρούσματα στο ΕΕΕΕΚ Εύβοιας: Κλειστά σχολεία και τάξεις στην Εύβοια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση