Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις για πρόσληψη: 34 άτομα στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών «Πλόες»

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις για πρόσληψη: 34 Νοσηλευτές, Φροντιστές, Επισκέπτες Υγείας, Γενικών Καθηκόντων στην Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, «Πλόες».

Θέσεις για πρόσληψη: 34 Νοσηλευτές, Φροντιστές, Επ. Υγείας, Γεν. Καθηκόντων στην Εταιρεία «Πλόες»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών, «Πλόες», στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων δομών ψυχικής υγείας, ενδιαφέρεται για την προεπιλογή επαγγελματιών που θα στελεχώσουν τις παρακάτω δομές.
Αναλυτικά αναζητούνται οι κάτωθι ειδικότητες ανά δομή:

Δομή Α

Οικοτροφείο για 15 ενήλικα άτομα χρονίως πάσχοντα από διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χαμηλή λειτουργικότητα

-6 νοσηλευτές πλήρους απασχόλησης
-10 υπάλληλοι γενικών καθηκόντων πλήρους απασχόλησής

Δομή Β

Ξενώνας Α βραχείας παραμονής για 10 εφήβους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

-8 φροντιστές πλήρους απασχόλησης
-1 επισκέπτης υγείας

Δομή Γ

Ξενώνας Β βραχείας παραμονής για 10 εφήβους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

-8 φροντιστές πλήρους απασχόλησης

Δομή Δ
Κέντρο Ημέρας παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για εφήβους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα

-1 φροντιστής πλήρους απασχόλησης

Προσόντα ανά ειδικότητα

Θέση νοσηλευτών απαιτούμενα προσόντα

Πτυχίο νοσηλευτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ
Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας

Θέση γενικών καθηκόντων επιθυμητά προσόντα

Απόφοιτοι ΥΕ ή ΔΕ ή ΙΕΚ
Περιγραφή θέσης: Καθημερινή φροντίδα των χώρων του οικοτροφείου, καθαριότητα, οικιακές εργασίες, ατομική υγιεινή των ωφελούμενων, μαγειρική και γενικότερα συμβολή στην διαδικασία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων.

Θέση Φροντιστών επιθυμητά προσόντα

Απόφοιτοι ΥΕ ή ΔΕ ή ΙΕΚ
Κάτοχοι τίτλου σπουδών ΤΕΕ ή ΙΕΚ ή ΤΕΙ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των ξενώνων.
Γενικότερα θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας πεδίου συναφούς με το αντικείμενο της θέσης.

Θέση Επισκέπτη Υγείας επιθυμητά προσόντα

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικών στο email res&dev@epsyme.gr
μέχρι τις 19 Ιουνίου 2019

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Έφη Ψωρούλα – Φλώρα Σαρτζετάκη
Tηλέφωνο επικοινωνίας 210 4635 391

www.facebook.com/EPSYME1998

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί | Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ

Αναδοχή: Διαδικασία πιστοποίησης Κοινωνικών Λειτουργών | Τρόπος και ύψος αμοιβής

ΔΟΕ για Πρατήρια Στρατού: Ενημέρωση για τη διαδικασία εισόδου | Κατάλογος

Κοινωνικός Λειτουργός στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας | Αρθρο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση