Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις Γυμναστών-ΠΑγΟ: Για Προγράμματα Άθλησης για Όλους-Το ΦΕΚ με τις 812 θέσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις Γυμναστών-ΠΑγΟ: Για Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους -Το ΦΕΚ με την κατανομή 812 θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για Όλους των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την περίοδο 2022-2023.

Θέσεις Γυμναστών-ΠΑγΟ

Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5696/7-11-2022 η υπ. αριθμ. 526568 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών η έγκριση κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την περίοδο 2022-2023.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθμ. 526568, εγκρίθηκε η κατανομή και πλήρωση οκτακοσίων δώδεκα (812) θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-2023, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνονται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δια της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων.

Με την εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), προκαλείται δαπάνη ύψους 4.511.404 € κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος των οικείων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, που ορίζονται στο διατακτικό, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από καταβολή αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, βάσει των οποίων το ποσό δαπάνης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν οι φορείς από τις ανωτέρω αιτίες κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος,

Ο Πίνακας κατανομής των 812 θέσεων

Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται, κατ’ ανώτατο όριο, ως ακολούθως:

Πίνακας Κατανομής θέσεων ΠΦΑ (ΙΔΟΧ) για την περίοδο 2022-2023

Δείτε την κατανομή των 812 θέσεων στο ΦΕΚ Β 5696/7-11-2022 

Δείτε επίσης

Γραπτός διαγωνισμός: Νέα απόφαση ΑΣΕΠ τροποποιεί άρθρα της διαδικασίας επιλογής προσωπικού 

 Θέσεις Φροντιστή-Οδηγού-Γραμματέα στον Σύλλογο Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση