Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις καθηγητών σε δύο Τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις καθηγητών σε δύο Τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής: Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

Θέσεις καθηγητών σε δύο Τμήματα της Σχολής Επιστημών Αγωγής
1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην με αρ.539/15.12.2021 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 472/18-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/διδάσκουσας, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

  • «Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της ΄Ερευνας στις Επιστήμες της Αγωγής»- ΚΩΔ. ΒΟ6Π01-υποχρεωτικό.
  • «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικότητα σχολείου»- ΚΩΔ. Γ04Π04-υποχρεωτικώς επιλεγόμενο.
Δικαιολογητικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στην διεύθυνση emount@uoc.gr μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Σχετική Αίτηση.

– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων.

– Βιογραφικό σημείωμα.

– Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.

– Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

– Πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

2. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην υπ’ αριθμ. 599/15.12.2021 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 472/18.11.2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, αποφάσισε την πρόσληψη ενός/μίας (1) διδάσκοντα/διδάσκουσας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, κατόχου διδακτορικού διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 στο γνωστικό αντικείμενο:

  • Μουσική και ρυθμική αγωγή νηπίων.
Δικαιολογητικά

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ptpe@edc.uoc.gr με θέμα «Αίτηση σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80» έως και τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Σχετική Αίτηση.

– Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας και των 2 όψεων.

– Βιογραφικό σημείωμα.

– Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων.

– Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής.

– Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

– Πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Πρόσληψη σε 11 ακόμα Τμήματα

Περαιτέρω, το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων για τα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου:

Τμήμα Πολιτικής ΕπιστήμηςΠρόσληψη δύο (2) διδασκόντων/διδασκουσών.

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόσληψη διδάσκοντα/διδασκόντων.

Τμήμα ΦυσικήςΠρόσληψη δύο (2) διδασκόντων/διδασκουσών.

Τμήμα Επιστήμης ΥπολογιστώνΠρόσληψη διδασκόντων/ουσών.

Τμήμα ΦιλολογίαςΠρόσληψη δύο (2) διδασκόντων/διδασκουσών.

Τμήμα Ιστορίας & ΑρχαιολογίαςΠρόσληψη ενός/ μίας (1) διδάσκοντα/ουσας.

Τμήμα ΧημείαςΠρόσληψη διδάσκοντα/διδασκόντων.

Τμήμα Βιολογίας Πρόσληψη ενός/μίας (1) διδάσκοντα/ουσας.

Ιατρική ΣχολήΠρόσληψη διδασκόντων/ουσών.

Τμήμα ΨυχολογίαςΠρόσληψη διδάσκοντα/διδάσκουσας.

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών ΣπουδώνΠρόσληψη δύο (2) διδασκόντων/διδασκουσών.

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση