Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα: Για την Πολυτεχνική Σχολή, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Θέσεις καθηγητών σε επτά τμήματα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τµηµάτων: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 3) Πολιτικών Μηχανικών, 4) Χηµικών Μηχανικών, 5) Ιατρικής, 6) Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 7) Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασµός».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄ – (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17679

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τοµέας Εφαρµοσµένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εµβιοµηχανικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε γνωστικό αντικείµενο «Μηχανική Συµπεριφορά Υλικών µε έµφαση στην Αστοχία Μεταλλικών Κατασκευών λόγω Διάβρωσης».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄ – (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17680

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τοµέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Γεωδαισία µε έµφαση στις εφαρµογές Πολιτικού Μηχανικού».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄ – (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17681

Τμήμα Χηµικών Μηχανικών

Τοµέας Β΄ Χηµικής Τεχνολογίας και Εφαρµοσµένης Φυσικοχηµείας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο «Χηµικές Διεργασίες».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄ – (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17685

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Ιατρικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Καθηγητή πρώτης βαθµίδας, µε ιδιαίτερη επιστηµονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείµενο «Οφθαλµολογία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄ – (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17687

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα Επιστηµών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Τοµέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄ – (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17689

Τμήμα Φιλοσοφίας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µε θητεία, µε γνωστικό αντικείµενο «Αναλυτική Φιλοσοφία».

ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄ – (ηµεροµηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17691

Προθεσμία

Λήξη προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 5 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα «ΑΠΕΛΛΑ».

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Θέσεις καθηγητών σε πέντε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών 

Προκήρυξη 26 θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Δείτε ακόμη

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ

Πέντε θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Μία θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση