Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις καθηγητών σε πέντε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις καθηγητών σε πέντε Τμήματα: Η λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Πέμπτη, 24η Σεπτεμβρίου 2020.

Θέσεις καθηγητών σε πέντε Τμήματα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Χημείας, 2) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 3) Θεατρικών Σπουδών, 4) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 5) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τμήμα Χημείας (Σχολή Θετικών Επιστημών)

Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄ (ημερομηνία κυκλοφορίας 21-7-2020)

ΑΔΑ: ΩΜΘ0469Β7Θ-ΝΒ0

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17330

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πολυτεχνική Σχολή)

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μη καταστροφικός Έλεγχος Υλικών και Κατασκευών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6Ψ27469Β7Θ-Β3Χ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17331

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Δράμα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΖΜΜ469Β7Θ-8ΨΖ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17332

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

ΑΔΑ: 6ΝΛ0469Β7Θ-ΑΘΙ

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17343

Τμήμα Φιλολογίας (Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών)

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Παπυρολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

ΑΔΑ: ΩΔ19469Β7Θ-73Α

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17335

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ».

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ 1138/20-7-2020 τ. Γ΄.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε επίσης

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πρόσληψη διδασκόντων
Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ: Πρόσκληση σε νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους 
Μία κενή θέση ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 
Προκήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση