Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή και τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις καθηγητών: Στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Προθεσμία μέχρι τις 26 Ιουνίου 2021.

Θέσεις καθηγητών

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 1077/13-5-21 (τ. Γ’) δημοσιέυτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητών ως εξής:

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τομέας Γλώσσας-Γλωσσολογίας

Αριθμ. Προκήρυξης: 17070/ 23-3-21/2-2-21 (ΑΔΑ: Ψ3ΠΝ46ΨΖ2Ν-ΧΑΨ)

Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Πραγματολογία, Ανάλυση Λόγου και Εφαρμογές στην Αγγλική και Ελληνική».

Αριθμ. Προκήρυξης: 17074/ 23-3-21/2-2-21 (ΑΔΑ: 656346ΨΖ2Ν-3ΙΛ)

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχρονική Γλωσσολογία με έμφαση στην Αγγλική και Ελληνική».

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αριθμ. Προκήρυξης: 17062/ 23-3-21/5-3-21 (ΑΔΑ: ΨΦΧ846ΨΖ2Ν-ΦΧΔ)

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ειδική Αγωγή με έμφαση στην Παιδαγωγική της Ένταξης».

Δικαιολογητικά

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ.

Περαιτέρω πληροφορίες

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη, 15784 Ζωγράφου, τηλ. 210-7277454, 210-7277940).

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Ναυαρίνου 13Α, 10680 Αθήνα, τηλ. 210- 3688038, 210- 3688043).

Βρείτε εδώ την προκήρυξη.

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ.

Δείτε επίσης
Δύο θέσεις καθηγητών στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Προκήρυξη οκτώ θέσεων μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Προκήρυξη μία θέσης ΕΔΙΠ από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 
Θέσεις Κοινωνικών Επιστημόνων στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | Αιτήσεις
Δύο θέσεις μελών ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση