Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις Οδηγών και Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων για ΣΜΕΑΕ Νομού Αττικής

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις Οδηγών και Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων: 16 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 18 θέσεις ΔΕ Συνοδών για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής.

Θέσεις Οδηγών και Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων για ΣΜΕΑΕ Νομού Αττικής

34 θέσεις Εποχικού Προσωπικού και συγκεκριμένα 16 θέσεις ΔΕ Οδηγών και 18 θέσεις ΔΕ Συνοδών Σχολικών Λεωφορείων, προκηρύσσει η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Που θα απασχολούνται

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ πρωτ. Φ.41.1/8772/31-05-2019 Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019 με αριθμ πρωτ. Φ.41.1/8772/31-05-2019, αναφέρεται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που εδρεύουν στον Νομό Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από την επομένη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της Περίληψης της Ανακοίνωσης στον Ημερήσιο Τοπικό Τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

Οι δημοσιεύσεις και οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

Οι δημοσιεύσεις θα γίνουν στις εφημερίδες «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, και

το δεκαήμερο προθεσμίας υποβολής αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 έως και την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019.

Λεπτομέρειες για την αίτηση

Οσοι ενδιαφέρονται συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την αποστέλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας της ΠΔΕ Αττικής στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Αν. Τσόχα 15-17, Τ.Κ. 11521 – Αμπελόκηποι.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Που μπορεί κάποιος/α να αναζητήσει τα σχετικά έντυπα

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) στον δικτυακό τόπο της ΠΔΕ Αττικής http://attik.pde.sch.gr

β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Εντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ

γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής:

Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη

Δείτε ακόμη:

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: Προσωρινοί Πίνακες για πρόσληψη Εκπαιδευτικού προσωπικού

GEFYRA: Η πλατφόρμα που “γεφυρώνει” το χάσμα δεξιοτήτων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση