Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις Ψυχολόγων στο Λιμενικό Σώμα: Προκήρυξη ΑΣΕΠ | Αιτήσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις Ψυχολόγων στο Λιμενικό Σώμα: Προκήρυξη ΑΣΕΠ – Αιτήσεις από Δευτέρα 06.11 έως Δευτέρα, 27.11.2023 – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 35/11-10-2023.

Θέσεις Ψυχολόγων στο Λιμενικό Σώμα

Προκηρύσσεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – ΦΕΚ ΑΣΕΠ –  διαγωνισμός για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) δύο (2) Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Ψυχολόγου, προερχόμενων από ιδιώτες Ψυχολόγους.

Αναλυτικά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ

Αριθμ. 2421.6-8/69364/2023

Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2023, προερχόμενων από ιδιώτες Ψυχολόγους, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Αιτήσεις

Όσοι έχουν τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Ψυχολόγου, υποβάλλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, τις ημερομηνίες από 06/11/2023, ημέρα Δευτέρα, έως και 27/11/2023, ημέρα Δευτέρα, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού.

Δείτε σε μορφή pdf την Προκήρυξη ΦΕΚ ΑΣΕΠ 35/11-10-2023

___________________________________

Μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης καταρτίζει Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας, οι οποίοι υπογράφονται από το Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής, υποβάλλονται προς θεώρηση στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς).

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Επιτυχόντων, κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η χρονική διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, σε θέματα κυρίως στρατιωτικής αγωγής, αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και πρακτική εκπαίδευση επί του αντικειμένου απασχόλησής τους. Ακολούθως, τοποθετούνται και υπηρετούν σε Ναυτικά Νοσοκομεία, καθώς και στις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Δείτε επίσης

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Δράσεις στα σχολεία από Τρίτη 10 έως Παρασκευή 20.10.2023 

Καταχώριση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και ΑΣΕΠ: Βελτιώσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών προανήγγειλε η Υφ. Παιδείας 

Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών 17 Πανεπιστημίων μέσω του gov.gr-Από σήμερα και οι 72.000 του ΕΑΠ 

 Εξετάσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Aνοίγει το θέμα του εκσυγχρονισμού τους

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση